Основи джерелознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: давньої історії україни та спеціальних галузей історичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Вінниченко О. О.Іст-34с, Іст-33c, Іст-32c, Іст-31с

Опис курсу

Нормативний курс «ОСНОВИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА»
3-й курс історичного факультету (спеціальність “історія та археологія”),
2020/2021 н. р., 1-й семестр
Лектор: доцент О. О. Вінниченко
Цілі курсу:
Використовуючи найновіші здобутки історичної науки, зокрема історіографії та
джерелознавства, сформувати у майбутніх істориків знання про історію й перспективи
розвитку історичного джерелознавства в Україні, навчити реалізовувати основні етапи роботи
дослідника з історичними джерелами, у першу чергу – проводити їх всебічний
джерелознавчий аналіз. У курсі розглядаються наступні теоретичні питання: предмет і
завдання джерелознавства як спеціальної галузі історичних знань, його структура та місце в
системі історичної науки, зв’язок джерелознавства з іншими галузями історичної науки,
поняття “історичні джерела” та їх класифікація, методологія джерелознавства, роль
джерелознавства у розвитку історичної науки, плани, перспективи і основні напрями розвитку
історичного джерелознавства в Україні у сучасний період. Головна увага ж приділяється
практичним питання, пов’язаним з роботою історика з основними (речовими, зображальними,
усними, лінгвістичними та, у першу чергу, писемними) типами джерел: пошук і виявлення
джерел, їх джерелознавча критика, наукове використання інформації з досліджених джерел,
робота з джерельними публікаціями тощо.
Очікувані результати:
Студенти повинні знати основні тенденції і напрями розвитку історичного
джерелознавства, вміти виявляти джерела різних типів (у першу чергу, писемні),
опрацьовувати та критично аналізувати їх.
Курс оцінюється за схемою: 50 + 50 = 100 балів
50 балів студент може отримати впродовж семестру (25 балів – робота на
семінарських заняттях, 10 – тестування, 15 – індивідуальне завдання)
50 балів студент може отримати на іспиті

Джерелознавство-вимоги-до-курсу-2020-III-курс-історики

Силабус:

Завантажити силабус