Український вимір Другої світової війни: історіографія та історична пам’ять

Тип: На вибір студента

Кафедра: новітньої історії україни імені михайла грушевського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Кондратюк К. К.Асп-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Асп-2професор Кондратюк К. К.

Рекомендована література

Самчук І. На білому коні. – Нью-Йорк, 1965.

Строкач Т. Наш позивний – свобода. – К., 1979.

Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. Зб. Документів. – К., 1963.

Федоров О. Підпільний обком діє. – К., 1976.

Ясяк М. Поляки в радянському партизанському русі в роки Другої світової війни // Україна-Польща: важкі питання. – Луцьк, 2004. – Т. 9.

Jowa A. Stosuhki polsko-ukrainskie 1939-1947/ – Krakow, 1998.

Філяр В. Українсько-польська збройна конфронтація на Волині в роки Другої світової війни: джерела, перебіг і наслідки // У пошуках правди. – Луцьк, 2003.

Кондратюк К.К. Галичина і Волинь у роки Другої світової війни 1939-1945. – Львів, 2011.

Гордасевич Г. Степан Бандера: людина і міф. – Львів, 2001.

В’ятрович В. За лаштунками «Волині-43». Невідома польсько-українська війна. – Харків, 2016.

Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.:документи ГДА СБ України. Вид. 2-е. Частина 1-2. – К., 2013.

Сучасні дискусії про Другу світову війну: збірник наукових статей та виступів українських і зарубіжних істориків. – Львів, 2012.

Кондратюк К. Втрати населення Західної України у 1939-1941 рр. / Україна – Польща: важкі питання. – Луцьк, 2001. – Т. 5.

1939 рік в історичній долі України і українців: матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів, 2001.

Коваль М. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах. 1939-1945 рр. (Україна крізь віки. – К., 1999. – Т. 12).

Гриневич В. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни. – К., 2007.

Перехрест О. Українське село в 1941-1945 рр.: економічне та соціальне становище. – Черкаси, 2011.

Кондратюк К. Боротьба УПА з німецькими окупантами України / Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск до 60-річчя УПА. – Дрогобич, 2002.

Кондратюк К. Радянський партизанський рух на Волині / Волинь у Другій світовій війні. – Луцьк, 2004.

Король В. Трагедія військовополонених на окупованій території України в 1941-1944 рр. – К., 2002.

Мотика Г. Від Волинської різанини до операції «Вісла». – К., 2013.

Мірчук П. Українська повстанська армія. – Львів, 1992.

Лебедь М. УПА. – Дрогобич, 1994.

Патриляк І. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939-1960 рр.). – К., 2012.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму