«Дні науки історичного факультету – 2018» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

08.05.2018 | 10:04

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Історичний факультет, Наукове товариство студентів
Рада молодих вчених, запрошують вас узяти участь у XIІ міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки історичного факультету – 2018».

Конференція відбудеться 17 травня 2018 р. на базі історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60). Робочі мови конференції: українська, англійська, російська та польська.
В програмі конференції плануються секційні засідання за напрямами:
1. Археологія та музеєзнавство
2. Архівознавство, спеціальні історичні дисципліни, джерелознавство та методологія історії
3. Етнологія та краєзнавство
4. Давня та нова історія України (до 1914 р.)
5. Новітня історія України (1914 – 1939 рр.)
6. Новітня історія України (1939 – 2014 рр.)
7. Історія античності, середніх віків, раннього нового часу та класичного сходознавства
8. Нова та новітня історія країн Європи та Америки
9. Історія міжнародних відносин
10. Історія Центральної та Східної Європи
11. Сходознавство
12. Історія мистецтв
13. Військова історія

Умови участі у конференції
До 9 травня 2018 р. (включно) необхідно надіслати заявки та тези виступу на адресу оргкомітету –ntsa_hist@ukr.net.
Організаційний внесок конференції необхідно буде сплатити після прийняття тез до друку. Реквізити для сплати організаційного внеску будуть надіслані Вам разом із повідомленням про прийняття тез до друку. Розмір організаційного внеску:
– для студентів та аспірантів КНУ – 150 гривень;
– для учасників з України – 200 гривень;
– для іноземців – 20 евро
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг не повинен перевищувати 8 тис. символів з пробілами.
Документ повинен бути виконаний у форматі MS WORD (приймаються файли тільки у форматі .doc).Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1.
Поля: верхнє – 1,5 см, нижнє – 1,5 см, праве – 1,1 см, ліве – 2,1 см.
Тези повинні мати вихідну інформацію:
– Прізвище та ім’я автора (спочатку ім’я потім прізвище, напр. Віктор Петренко) – жирний курсив, вирівнювання по правому краю;
– повна назва навчального закладу або наукової установи, яку представляє автор – з нової строки, вирівнювання по правому краю;
– через одну строку симетрично по центру назва статті (Times New Roman, жирний).
Основний текст статті (вирівнювання по ширині), абзац – 0,5 см (виставляти через меню “Формат”, вкладку “Абзац”). Для встановлення абзацу не використовувати пробіли й Tab. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються окремим файлом.
Список джерел та літератури подається в кінці статті (не більше 15 позицій). Джерела указуються в порядку згадування у тексті, причому одній позиції має відповідати одне джерело. Включається лише та література, на яку є посилання в тексті! Посилання в тексті вказуються в квадратових дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12-15]). Не допускаються підрядкові посилання та використання меню “Вставка” – “Сноска”!
Не допускається використання переносів, нумерації сторінок, колонтитулів.
Тези повинні бути ретельно вичитані та відредаговані, не містити орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок! Тези, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, Оргкомітетом не розглядатимуться. Файл, у якому вміщені тези у назві має містити прізвище учасника та секцію: наприклад «Петренко_Сходознавство.doc»

Заявка на участь:
ПІБ
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:
Посада:
Курс (рік навчання):
Вчений ступінь:
Вчене звання:
Напрямок (секція):
Назва тез доповіді:
Контактний телефон:
Електронна адреса:
(Файл, у якому міститься заявка, у назві має містити прізвище учасника, н-ад «Петренко_заявка.doc»)

Контактна інформація:
Наукове товариство студентів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
E-mail: ntsa_hist@ukr.net
Голова НТС Євгеній Шатілов, тел.05071264, 0932065469