ІІ Всеукраїнський археологічний з’їзд

07.05.2020 | 11:37

ІІ Всеукраїнський археологічний з’їзд
Інформаційний Лист 2.

Шановні колеги!
Інститут археології НАН України
ВГО Спілка археологів України
Міська рада м. Малин

Запрошують до участі у ІІ Всеукраїнському археологічному з’їзді.

Місце проведення: м. Малин, Житомирська обл.

Дати: 23 – 26 вересня 2020 р.

Дати проведення з’їзду та форми участі можуть бути змінені у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні, пов’язаною з COVID-19 та обов’язковими заходами, запровадженими органами державної влади.

Робота з’їзду проходитиме у форматі тематичних секцій та круглих столів.

Метою з’їзду є визначення стратегічних напрямків розвитку археологічної науки у часи криз, питання взаємодії з суспільством та владою.

Відповідно до заявок на участь, які уже надійшли до оргкомітету, для кожного з хронологічних періодів, у яких працюють археологи, виділено низку актуальних напрямків, на які ми просимо орієнтуватися при подачі матеріалів для участі.

Серед них:

1. Світанок людства – первісні суспільства:

• довкілля та міграції первісних суспільств;
• хронологія розвитку суспільств;
• типологія та технологія у матеріальній культурі первісності;
• символічна дія у житті первісної людини;

2. Доба палеометалів. Контакти та взаємодія культур, технологій, традицій:

• абсолютна та відносна хронологія пам’яток;
• таксономічна структура культурних утворень;
• культурогенез енеоліту — бронзової доби на теренах України;
• середовище, господарство та демографічний розвиток суспільств;

3. Кочовий та осілий світи півдня Східної Європи:

• кочовики раннього залізного віку (кіммерійці, скіфи, сармати) на теренах давньої України;
• землеробське населення українського Лісостепу та його контакти з кочовим світом Степу;
• племена лісової зони доби раннього заліза;

4. Археологія Класичної епохи:

• актуальні проблеми грецької колонізації Північного Причорномор’я;
• соціально-економічний розвиток античних центрів Північного Причорномор’я;
• етнічна історія;

5. Етнокультурні процеси на території України від зарубинецької культури до Давньої Русі. Нові погляди:

• питання ґенези слов’янських культурних спільнот;
• взаємовідносини слов’янського населення з іноетнічними племенами, впливи цивілізацій;
• шляхи розселення слов’ян, їх місце у процесах формування середньовічної Європи;
• політичні та економічні процеси в Барбарикумі;

6. Генеза та еволюція історико-соціальних організмів: переддержавний період – Русь-Україна – ранній модерний час:

• великий кордон у середньовіччі: Русь і Степ;
• комплексні дослідження на території Древлянської землі та Овруцької волості (досвід, результати, перспективи);
• нові археологічні джерела до історії Русі-України: пошуки, відкриття, дослідження;

7. Крим в контексті давніх і середньовічних суспільств українського півдня:

• археологія Криму: питання ґенези культур та історична доля спільнот-носіїв;
• Крим як фактор формування сталих сухопутних і морських шляхів сполучення в Причорномор’ї;
• вирване з контексту: проблеми хронології і синхронізації археологічних пам’яток Криму і материкової України;
• між Константинополем і Києвом: Крим середньовічний;
• археологія Криму у картах, рисунках, фотографіях, архівних документах;
• дослідники кримських старожитностей та їх долі;
• етнографія корінних народів Криму, топонімія, гідронімія, як джерела до вивчення його етнічної історії у давнину;

8. Тематичний напрямок, що об’єднує проблематику поза хронологічним контекстом:

• просторова структура археологічних пам’яток. Способи дослідження;
• комплексні дослідження в археології: планування та реалізація проектів;
• документування та методи точних наук в археології;
• антропологія, палеозоологія, палеоботаніка для археології;
• археологія смерті: специфіка дослідження поховальних пам’яток;
• археологічні реконструкції;
• музеєфікація, реставрація, фондова робота, охорона археологічних пам’яток;

9. Постаті в археології – доповіді будуть залучені до напрямків роботи з’їзду, які близькі до питань, що були у фокусі уваги дослідників.

Круглі столи будуть присвячені найбільш нагальним питанням сучасної археологічної науки, серед яких:

• збереження археологічної спадщини;
• археологія у зонах збройних конфліктів;
• охорона археологічної спадщини у зв’язку із анексією Крима РФ;
• раннє християнство в Криму і російський міф;
• чи потрібна пересічному українцю культурна спадщина в Криму;
• популяризація археології;

Заявки на участь та тези доповідей (до 2 тис. знаків) приймаються
до 1 червня 2020 року.

Реєстрація заявок на участь та прийом тез доповідей здійснюється виключно через заповнення електронної форми, доступної за посиланням.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.

Про умови підготовки матеріалів та деталі участі буде оголошено додатково.

Адреса для листування: iiarhcongres@gmail.com