ІІІ Конгрес закордонних дослідників історії Польщі, Краків, 11–14 жовтня 2017 р.

12.11.2017 | 23:02

11–14 жовтня 2017 р. у м. Кракові (Республіка Польща) відбувся III Конгрес закордонних дослідників історії Польщі. Загальною темою Конгресу була «Давня Річ Посполита: історія – пам’ять – спадщина». Відбулося 26 сесій за участі близько 300 референтів і модераторів з 37 країн світу. Учасниками Конгресу були й викладачі та аспіранти історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Леонід Зашкільняк, професор кафедри історії Центральної та Східної Європи, брав участь у дискусії «Чому в XVIII столітті, у центрі Європи, розпалася велика держава – Річ Посполита? Навколо реальних і фіктивних суперечок – роль дискурсу»; Олексій Вінниченко, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства, представив дослідження про регіональні й самоврядні політичні структури  українських земель у Речі Посполитій у 1572–1668 роках; Олена Аркуша, доцент кафедри новітньої історії України ім. М. Грушевського, проаналізувала міркування українських інтелектуалів зі зламу ХІХ–ХХ ст. про роль річпосполитської спадщини у формуванні новочасного українського народу;  Мар’ян Мудрий, доцент цієї ж кафедри, виступив з доповіддю про образ Першої Речі Посполитої в сучасній українській історіографії й історичній політиці; аспірантка Мар’яна Байдак представила (разом з Іванною Черчович, науковою співробітницею Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України) образ Речі Посполитої в українських підручниках з історії. Засідання всіх секцій супроводжувалося тривалими і жвавими дискусіями, на яких переважав погляд про Річ Посполиту як державу не тільки польського, а й литовського, українського, білоруського та інших народів, які в ній проживали, і так само її історична спадщина повинна належати цим народам.

Марта Знак