Колектив кафедри соціології підготував новий навчальний посібник з теорій середнього рівня

20.11.2020 | 15:18

Соціологія: теорії середнього рівня: навчальний посібник / за наук. ред. 
Ю.Ф. Пачковського [Н. В. Коваліско, Т. Д. Лапан, Н. Й.Черниш та ін.]. К.: «Каравела», 2020. 356 с.
Рецензенти: д-р. соціол. наук, доц. О. В. Мазурик (Київський національний
університет імені Т. Г. Шевченка); д-р. соціол. наук, доц. О. Б. Іванкова-Стецюк (Інститут
народознавства НАН України, м. Львів).

     У навчальному посібнику розглянуто теорії середнього рівня, що охоплюють низку актуальних соціальних явищ і феноменів у різних сферах соціологічного знання. Зроблено акцент на їхньому всебічному теоретико-прикладному аналізі з урахуванням сучасних тенденцій, що спостерігаються у розвитку інформаційного суспільства і «нової економіки», а також наслідків глобальних та трансформаційних процесів у царині безпеки, праці, управління, міграції, освіти, споживання, підприємництва, молодіжної і гендерної політики.

     Час написання навчального посібника – це період поширення у світі з грудня 2019 р. коронавірусу COVID-19. Породжена цим вірусом пандемія є викликом не лише для медичної галузі, систем безпеки і профілактики, але й для соціологічної науки. Поява нових тенденцій у зміні звичної поведінки людей, їхнього способу життя, відпочинку, освіти, споживання, праці тощо потребують детального аналізу та вивчення. У цей період, зокрема, набула популярності система адміністративних послуг (е-послуги),   дистанційна освіта (е-освіта), а також трудова діяльність, яка все частіше для багатьох працівників та роботодавців ведеться в системі онлайн. Урахування цих тенденцій соціологічною наукою є ще одним свідченням незворотності розвитку мережевого суспільства, яке долає фізичні кордони і робить світ взаємовідповідальним у доланні спільних викликів, які стоять перед людством.

     Авторами навчального посібника є викладачі кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка. Він присвячений 30-річчю академічної соціології у стінах Львівського університету. Пройдено хоч і незначний, але достатньо насичений і цікавий на події відрізок часу. Заснування кафедри соціології відбулося 1991 р., перший випуск соціологів – 1995 рік, подальша інституціоналізація соціології 2002 р.  –  утворення кафедри історії та теорії соціології. Підготовка фахівців вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук, випуски магістрів і бакалаврів за спеціальністю «Соціологія» –  це лише частина великої натхненної праці професорсько-викладацького складу кафедри соціології, який має чималий досвід науково-педагогічної і дослідницької роботи. Зі свого боку, автори навчального посібника з нетерпінням очікують свого читача, на їх думки та поради щодо його структури, змістовного наповнення та практичної спрямованості.