“ЛЬВІВ: НОВІ МІЩАНИ, СТУДЕНТИ ТА РЕЖИМ 1944–1953 рр.”: ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ КНИГИ РОМАНА ГЕНЕГИ

23.05.2016 | 10:19

20 травня 2016 р. у приміщенні Музею археології історичного факультету відбулася презентація та обговорення монографії доцента кафедри історичного краєзнавства Романа Генеги “Львів: нові міщани, студенти та режим 1944–1953. Захід зібрав як студентів, так і викладачів історичного факультету, які взяли участь в обговоренні дослідження свого колеги. У вступному слові автор відзначив, що представлена книга – це результат багаторічних наукових пошуків, які спочатку втілилися у кандидатську дисертацію, а відтак у доопрацьованому вигляді склали монографію.

Р. Генега звернув увагу присутніх на суспільно-політичну та етнодемографічну ситуацію у повоєнному Львові, соціальну структуру студентства, обставини формування ідейного спротиву у студентських рядах (як персонального, так і колективного), намаганні комуністичного режиму зусиллями спецслужб придушити будь-які спроби інакодумства. Розповідь ілюструвалася яскравими історіями з життя львівського студентства.

Після запитань до автора, відбувся обмін думками присутніх стосовно змісту монографії. Так, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Андрій Козицький відзначив три особливості представленого дослідження: 1) репрезентативна джерельна основа (матеріали архівних установ Львова, Тернополя, Києва, зокрема маловідомі документи ГДА СБУ); 2) фаховий інструментарій; 3) антропологічний зріз повоєнного Львова. Водночас доцент кафедри давньої історії та архівознавства Олександр Целуйко акцентував увагу на притаманному дослідженні персоналізмі, оскільки перед читачем постала не аморфна студентська маса чи безіменний рух, а конкретні люди. Доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Руслан Сіромський також виокремив декілька важливих рис наукового дослідження, а саме вдале поєднання локальної історії та історії ідей, критичний підхід до зібраного матеріалу. Усі виступаючі зійшлися на думці, що книга є небуденною подією у сучасному львовознавстві та українській історіографії, заслуговуючи особливої уваги у тих, хто цікавиться минулим.

Руслан Сіромський

Світлини з заходу:

zakhid 011 zakhid 008