Міжнародна наукова конференція “Михайло Грушевський: учений, політик, державний діяч” (до 150-річчя від дня народження), 25-26 жовтня 2016 р.

27.10.2016 | 17:55

25–26 жовтня у Львівському національному університеті Івана Франка, за участі Інституту історії України НАН України, Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Наукового товариства імені Шевченка в Україні та Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові, відбулася Міжнародна наукова конференція “Михайло Грушевський: учений, політик, державний діяч”, присвячена 150-річчю від дня народження видатного українця, професора Львівського університету, голови Центральної Ради Української Народної Республіки, академіка ВУАН. У рамках цього наукового форуму дослідники життя та діяльності М. Грушевського обговорили дискусійні питання, пов’язані з його постаттю.

Робота конференції відбувалась у дев’яти секціях: “Михайло Грушевський про українську державність”, “Україна від давньоруського до ранньомодерного часу в працях Михайла Грушевського”, “Михайло Грушевський – дослідник історії ХІХ–ХХ ст.”, “Михайло Грушевський та Львівський університет”, “Львівська історична школа Михайла Грушевського: вчитель та учні”, “Михайло Грушевський і Наукове товариство ім. Шевченка у Львові: колеги, послідовники, ювілейні й меморіальні вшанування”, “Історіософія Михайла Грушевського у світлі найновіших досліджень”, “Традиційна культура українців у науковій рецепції Михайла Грушевського”, “Мовознавчі та літературознавчі дослідження Михайла Грушевського”.

Хочеться наголосити, що участь у конференції взяли як провідні грушевськознавці (зокрема, Ігор Гирич, Світлана Панькова, Віталій Тельвак, Олексій Сухий та ін.), так і молоді дослідники, яких цікавлять різні аспекти, пов’язані з М. Грушевським.

Приємно, що конференція “Михайло Грушевський: учений, політик, державний діяч” викликала неабияке зацікавлення і серед студентів Львівського університету, а також серед студентів Донецького національного університету імені Василя Стуса (нині діє у Вінниці), які проходили стажування в ЛНУ імені Івана Франка. Вони відвідали пленарні та секційні засідання, узяли активну участь в обговоренні доповідей учасників конференції.

У рамках наукового форуму відбулись також презентація книги Віталія Тельвака і Василя Педича “Львівська історична школа Михайла Грушевського” та виставка з матеріалів Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові.

Конференція “Михайло Грушевський: учений, політик, державний діяч” ще раз засвідчила, наскільки важливим є міждисциплінарний підхід під час формування секцій, який якнайкраще сприяє обміну методологічних прийомів між науковцями різних напрямів. Обговорення постаті М. Грушевського істориками, філологами, філософами, соціологами, економістами, правниками засвідчило не лише те, наскільки багатогранною вона є, а й те, що досі, на превеликий жаль, в українській історіографії відсутня праця, в якій було б розкрито всі сфери діяльності (зокрема, наукової) М. Грушевського та представників його наукової школи (її львівського та київського крила). Власне написання такої книги має бути одним із головних завдань сучасних грушевськознавців.

Насамкінець хочемо ще раз подякувати усім організаторам конференції “Михайло Грушевський: учений, політик, державний діяч”, й особливо – членам кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського та Ігорю Гілевичу, які доклали величезних зусиль для її проведення у Львівському університеті.

Роман Тарнавський

Детальнішу інформацію про перебіг та підсумки конференції можна знайти на сторінці Прес-центру Університету.

Фото Юрія Гудими, Христини Вишиваної та Марії Ольхович.