Набір до XXVIII Wschodniej Szkoły Letniej 2018

19.03.2018 | 09:29

Studium Europy Wschodniej UW ogłasza nabór do XXVIII Wschodniej Szkoły Letniej 2018.

Wschodnia Szkoła Letnia to unikalny w skali kraju cykl wykładów, seminariów, spotkań, wizyt w instytucjach, archiwach, bibliotekach i objazdów naukowych skierowanych do młodych badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych.

Absolwenci kontynuują kariery w swych krajach, pełniąc często poważne funkcje w nauce (Litwa, Białoruś, Ukraina,
Rosja, Mołdawia, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Szwecja), w archiwach i muzeach (Litwa, Ukraina), a także w organizacjach
pozarządowych (szczególnie Białoruś), służbie publicznej i polityce (Ukraina, Litwa) oraz w dyplomacji (Ukraina, Bułgaria,
Węgry) i mediach (Ukraina, Białoruś, Bułgaria).

Szkoła odbywać się będzie w dniach 28 czerwca – 28 lipca 2018 r.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 maja 2018 r.

Wymagania i warunki uczestnictwa we Wschodniej Szkole Letniej dostępne są na stronie http://studium.uw.edu.pl/event/nabor-do-xxviii-wschodniej-szkoly-letniej/