Педагогічна практика студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 014.03. Середня освіта (Історія)

31.08.2020 | 18:21

Педагогічна практика студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 014.03. Середня освіта (Історія)