Перелік питань для підготовки до Державних іспитів у 2020 р. (ОС “бакалавр”)

30.03.2020 | 09:29

Історія України (ОС “бакалавр”, спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), денна та заочна форма навчання)

Історія України (ОС “бакалавр”, спеціальність 032 Історія та археологія, денна та заочна форма навчання)

Історія України (ОКР “бакалавр”, спеціальність 6.020302 Історія, заочна форма навчання)

Всесвітня історія (ОС “бакалавр”, спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), денна та заочна форма навчання)

Всесвітня історія (ОС “бакалавр”, спеціальність 032 Історія та археологія, денна та заочна форма навчання)

Всесвітня історія (ОКР “бакалавр”, спеціальність 6.020302 Історія, заочна форма навчання)