Презентація видання “Історія війн та військового мистецтва” (у трьох томах)

13.09.2019 | 13:05

21 ВЕРЕСНЯ о 13.00 у рамках 26 BookForum у Львові відбудеться презентація видання “Історія війн та військового мистецтва” (у трьох томах). Захід проходитиме у межах тематичного кластеру “Історія”.
Місце проведення – Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка, головний читальний зал (вул. Драгоманова, 5).
У заході візьмуть участь: один з авторів книги, доктор історичних наук Леонтій Войтович та професор історії, фахівець із історії військової справи УНР, історичного краєзнавства Віктор Голубко.
Військова справа і озброєння є невід’ємною та істотною частиною людської культури. Історія людства це здебільшого і є історія війн. Останніми роками помітно зросло зацікавлення українського суспільства до військової історії. Оскільки в новітній українській історіографії немає якихось узагальнюючих праць про військову історію людства, дане видання спробує заповнити цю нішу.
Перший том даної військової трилогії присвячений історії війн і військового мистецтва від Давнього Єгипту до переходу до професійних найманих військ і європейського фронтиру (бл. 3060 до Христа – початок XVI ст.). Основна увага приділена подіям і особистостям, які мали вплив на розвиток і еволюцію військової справи в Європі. Подана бібліографія основних проблем військової історії цього періоду.
Другий том продовжує виклад історії військового мистецтва від професійних найманих армій до масових (мобілізаційних) армій (початок XVI cт. – початок ХХ ст.). У ньому досліджуються військова організація, військова наука і військове мистецтво від XV ст. до початку ХХ ст. Описано найбільш відомі війни, битви, системи організації і озброєння армій. Це був період перших буржуазних революцій, які змінили склад, характер і чисельність армій, час розвитку вогнепальної зброї, яка докорінно змінила військове мистецтво. Відбувається створення постійних регулярних армій та військово-морських флотів. Основна увага приділена подіям і особистостями, які мали вплив на розвиток і еволюцію військової справи в Європі. Вперше розкрита участь і роль українців у війнах цього періоду.
У рамках цього заходу очікується презентація третього і заключного тому видання присвяченого подіям 20 – поч. 21 ст.
Праця розрахована як на спеціалістів, так і на широкий загал, всіх, хто цікавиться військовою історією.