Наказ про проходження педагогічної практики студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.020302 «Історія»

30.08.2017 | 18:50

Наказ про проходження педагогічної практики студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.020302 «Історія»