Розклад державних іспитів та захистів дипломних робіт для студентів денної (ІV (бакалаври), V (спеціалісти)) та заочної (V (бакалаври), VІ (спеціалісти)) форм навчання

20.05.2016 | 17:45

До уваги студентів та викладачів!

Розклад державних іспитів:

Державний іспит_Історія України_бакалаври_IV курс (денне)_V курс (заочне)

Державний іспит_Всесвітня історія_бакалаври_IV курс (денне)_V курс (заочне)

Державний іспит_Історія_V курс (спеціалісти)_денне

Державний іспит_Архівознавство_V курс (спеціалісти)_денне

Державний іспит_Соціологія_V курс (спеціалісти)_денне

Державний іспит_Історія_VI курс (спеціалісти)_заочне

 

Розклад захистів кваліфікаційних робіт:

Захист бакалаврських робіт_IV курс_денне_Соціологія

Захист дипломних робіт_V курс (спеціалісти)_денне_Історія_Архівознавство

Захист дипломних робіт_V курс (спеціалісти)_денне_Соціологія

Захист дипломних робіт_VI курс (спеціалісти)_заочне