Сергій Козловський – учасник VII Всесвітнього форуму досліджень Китаю

04.01.2018 | 15:40

11-12 грудня 2017 в м. Шанхай (Китай) відбувся VII Всесвітній форум досліджень Китаю – «China Towards 2050: New Era, New Thought, New Journey». Форум проводився Шанхайською академією суспільних наук (上海社会科学院) спільно з Міністерством освіти КНР і зібрав близько 200 дослідників-китаєзнавців з Китаю, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії, Індонезії, Вірменії, Сербії, Румунії, Мексики, Бразилії та інших країн. У роботі Форуму взяв участь доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка Сергій Орланович Козловський, котрий виступив з доповіддю «Innovation Processes in the Field of Higher Education in China (Humanities science) in 2012-2017: problems and prospects for development» в рамках роботи секції «Higher Education in China».

Наукова доповідь Сергій Козловського була присвячена інноваційним процесам у сучасній китайській вищій освіті (гуманітарна сфера) – впровадженню мобільного, дистанційного, Е-навчання та діяльності освітніх платформ, перспектив їх застосування. Впровадження інноваційних форм навчання у вищій школі відбувається в рамках освітньої реформи КНР, яка спрямована на підвищення якості вищої освіти, наукової складової діяльності академічних установ та підготовку якісних фахівців. Природно, що з політичного, економічного, соціально-історичного, а, особливо ментально-конфесійного критеріїв наші країни нескінченно далекі одна від одної, але з появою та розвитком інформаційних технологій світ став глобальним, будь-яка точка Землі – досяжною, і нам всім необхідна однакова, максимально еквівалентна система освіти, виховання і підготовки працівників вищої ланки, задіяних на всіх континентах. Досягнення цієї мети дасть можливість, незважаючи на геополітичні та історичні відмінності, національні особливості та специфіку генези і розвитку різних держав, “безболісно” для національної економіки включати випускників вищої школи різних країн у свої виробництва. Відтак, дослідження інноваційних форм вищої освіти в Китаї на новому етапі розвитку, актуальне і своєчасне в плані вивчення його специфічного досвіду і використання, вже в адаптованому вигляді, під час модернізації системи вищої освіти України.