“Смерть риторики” і культурна пам’ять

24.05.2017 | 23:30

22 травня 2017 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося чергове засідання наукового семінару кафедри давньої історії України та архівознавства історичного факультету. З доповіддю виступив доцент кафедри – директор Наукової бібліотеки, Василь Кметь.

У своєму виступі “Смерть риторики” і культурна пам’ять в ораторському мистецтві ранньомодерної доби” авторр оприлюднив результати власних джерелознавчих та історіографічних досліджень давньої європейської та української риторичної культури. Аналізуючи дослідницьку методологію сучасного нідерландського вченого Ренса Бода, автора дослідження з історії світової гуманістики, В. Кметь відтворив головні етапи розвитку класичної риторики у ранньомодерний період, окресливши послідовний перехід від класичного красномовства до акцентування “inventio”, а отже політичної прагматизації наративу та виникнення нових форм публічного поширення думки. Есеїстика Монтеня, на думку доповідача, стає яскравим епізодом, що маркує орієнтовну хронологічну межу появи якісних змін в ораторському мистецтві. На прикладі риторичних трактатів єзуїтів Мацея Сарб’євського, Юзефа Гльовера, ігумена Йоаникія (Галятовського), митрополита Феофана (Прокоповича) та інших авторів ранньомодерної доби, а також на підставі аналізу програмних вимог освітнього статуту “Ratio Studiorum”, доповідач представив головні етапи актуалізації історичної пам’яті, зміни її функцій від накопичувальної до комунікативної та культурної, що й стало підставою національної самоідентифікації представників інтелектуальної еліти епохи.

Підсумовуючи виклад, В. Кметь зосередив також увагу на важливих аспектах вивчення історії риторики як інтелектуального підґрунтя освіти та науки у вихованні істориків ранньомодерного періоду на факультеті. В рамках обговорення, у якому взяли участь завідувач кафедри доц. О. М. Щодра, доц. О. П. Целуйко, доц. А. Є. Заяць, доц. І. З. Підкова, доц. М. М. Ільків-Свидницький, старший викладач Н. М. Царьова, асистент М. М. Шиманський, ассистент В. В. Субботін, аспіранти Є. Гулюк та Н. Лоштин, були розглянуті рекомендації стосовно включення курсів з історії та практики ораторського мистецтва до навчальних програм, перспективи використання наукометричних баз у дослідженнях ранньомодерної історії.