Списки зарахованих на навчання

08.09.2020 | 09:43

ОС “бакалавр” денна форма навчання (бюджет)

ОС “бакалавр” заочна форма навчання (бюджет)

Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія) ОС “магістр” денна форма навчання (бюджет)

Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія) ОС “магістр” заочна форма навчання (бюджет)