Стартує курс «Вдосконалення викладацької майстерності» для викладачів Університету!

24.09.2020 | 12:31

Курс побудований за модульною структурою та має на меті вдосконалення викладацької майстерності, шляхом впровадження методів активного навчання, розвитку навичок змішаного навчання і використання інформаційних технологій.

Програма курсу орієнтована на сучасні принципи забезпечення якості освіти і поєднує 4 модулі:

🔹️ 1. Основні засади сучасної системи вищої освіти.

🔹️ 2. Сучасні ІТ-компетентності у роботі викладачів ЗВО.

🔹️ 3. Професійні комунікації викладача: психолого-педагогічні засади.

🔹️ 4. Медіаграмотність та міжнародна комунікація.

У ході навчання Ви :

✅ прослухаєте тренінги за участі експертів НАЗЯВО;

✅ під менторством викладачів курсу оновите програму щонайменше однієї навчальної дисципліни,

розробите електронний курс і навчитесь використовувати усі можливості платформи MOODLE;

✅ розберете алгоритм підготовки матеріалів до акредитації освітньої програми;

✅ опануєте необхідні навички для проведення індивідуального супроводу студента під час навчання (наставництво, менторство);

✅ навчитесь використовувати вебресурси не лише в навчальному процесі, а й освоїте як правильно будувати промоцію освітньої програми.

 Тривалість курсу 180 год, 6 кредитів. Навчання на курсі підтверджується відповідними сертифікатами.

Навчання на курсі «Вдосконалення викладацької майстерності» для викладачів ЛНУ ім. Івана Франка безкоштовне.

Детальніше про курс: https://www.lnu.edu.ua/teaching-excellence/

Подати заявку на участь у курсі: https://cutt.ly/afGlhDB