Студентська наукова конференція «Феномен Європи: проблеми державотворення»

30.05.2018 | 13:04

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у студентській науковій конференції «Феномен Європи: проблеми державотворення», яка відбудеться 15-17 листопада 2018 року в приміщенні Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Напрямки роботи конференції:
– Археологія
– Етнологія
– Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
– Історія від Античності до Середньовіччя
– Нова і Новітня історія Європи
– Нова та Новітня історія Америки, Азії та Африки (контакти зі Старим Світом)
– Військова історія
– Гендерна історія
– Історія культури
– Історія релігії та церкви
– Історія науки та освіти
– Персоналії
– Міждисциплінарні студії: на стику історії
– Альтернативна історія: витоки та розвиток
– Історія Галичини

Мови конференції: українська, російська, польська, англійська.
Публікація матеріалів конференції у вигляді тез буде здійснена до початку події. Автори зможуть отримати свій примірник на початку конференції.
Організаційний внесок: 250 грн (покриття витрат на публікацію матеріалів, забезпечення обідів, кава-брейку та організаційних потреб).
Прийом матеріалів та реєстрація відбуваються до 1 вересня 2018 р. включно.
Посилання на гугл-форму:https://docs.google.com/forms/d/1aPLh0sh73thTA8g00y3TlROR3SlQ6e8dRFL7MaIvLj8/edit

Вимоги до тексту:
– Приймаються публікації українською, російською, польською та англійською мовами;
– Матеріали надсилаються авторами разом з реєстраційною формою шляхом заповнення Google Form;
– Тези мають містити наступні елементи: заголовок, ПІБ (повністю), заклад, де навчається або працює автор, ПІБ, науковий ступінь та посада наукового керівника;
– Текстовий формат – Times New Roman;
– Розмір шрифту (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1, 5, вирівнювання – по ширині;
– Кількість символів – до 6000 (з пробілами); заголовок, ПІБ автора та наукового керівника, назва наукової установи не враховуються;
– Формат лапок – « »;
– Формат тире –;
– Рекомендується для запобігання розривів між ініціалами й прізвищем, а також в інших подібних випадках використовувати нерозривний пробіл Ctrl+Shift+Пробіл;
– Список джерел та літератури подається згідно діючих вимог ДАК;
– Посилання в текстівказуються в квадратних дужках: номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12–15]. Не допускаються підрядкові посилання;
– Допускаються лише загальноприйняті скорочення;
– До статті повинні додаватись анотації українською та англійською мовами (до 500 символів з пробілами) та ключові слова (3 – 5 слів);
– Кількість ілюстрацій – до 3-х шт.

В тезах необхідно чітко сформулювати наукову проблему, обґрунтувати її новизну та актуальність, коротко схарактеризувати історіографію, джерела і методи дослідження, описати хід та результати дослідження, сформулювати висновки.
!!!Надсилаючи заявку автор статті бере на себе відповідальність за актуальність поданої інформації, її грамотне оформлення та правильне оформлення цитованих та згадуваних в роботі праць. Всі публікації будуть проходити тест на плагіат. У випадку якщо його відсоток буде перевищувати 85 %, заявка буде анульована. Організаційний внесок в такому випадку повертається в повному обсязі.