Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету денної та заочної форми навчання ОС «магістр»

30.11.2018 | 11:51

Порядок подання і захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт студентами історичного факультету випуску 2018-2019 н.р. (зима)

Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету денної форми навчання ОС «магістр»

Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету заочної форми навчання ОС «магістр»