VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія: теорія і практика досліджень на сучасному етапі»

20.07.2020 | 09:43

29–30 жовтня 2020 р. на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва відбудеться VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія: теорія і практика досліджень на сучасному етапі».

Для обговорення пропонується така тематика: 

  • Теоретичні, методологічні та прикладні проблеми усної історії

  • Усноісторичні проєкти: досвід організації та проведення, аналізу та інтерпретації

  • Наративи про радянське повсякдення другої половини ХХ століття

  • «Гаряче (незакінчене/неостигле) минуле» в усноісторичних оповідях

  • Людська story в контексті history

  • Інтерв’юер і наратор: досвід діалогу, результати і перспективи досліджень

  • Особливості праці з соціалістичним минулим у країнах Центральної та Східної Європи

Програма Конференції включатиме пленарне, виїзне (на базі закладів культури Погребищенського району) та секційні засідання. Під час роботи зібрання будуть організовані презентації видань, книжкові виставки з фонду Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, демонструватимуться відеоролики за результатами польових досліджень тощо. На завершення Конференції відбудеться підбиття підсумків.

Планується представлення матеріалів Конференції в науковому збірнику та на компакт-диску. Заявки на участь та тексти доповідей і повідомлень прийматимуться до 1 вересня 2020 року. Статті мають бути обсягом до 10 сторінок в електронному та друкованому вигляді.

Текст має бути складений у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль тексту – 12, через 1 міжрядковий інтервал, вирівнювання – по ширині. Орієнтація аркуша – книжкова (альбомна не допускається). Поля таких розмірів: праве – 15 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Абзац повинен мати такий формат: Меню-Формат-Абзац: відступ зліва і справа 0 см; перший рядок – відступ 1,25 см; інтервали перед та після абзацу 0 см. Інше формування абзаців не допускається. Дефіс від тире повинен бути розрізнений. Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки використовуються тільки друковані «».

Послідовність розташування тексту на сторінці: індекс УДК; назва доповіді (повідомлення); прізвище, ім’я, по батькові автора; наукова ступінь, посада; назва закладу, країна, місто; анотація та ключові слова двома мовами (укр., англ.); текст доповіді (повідомлення); перелік бібліографічних посилань (за алфавітом, за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», мовою оригіналу).

Для участі просимо надсилати заявки, що містять відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, посада, коло наукових інтересів, контактна інформація (адреса електронної пошти та контактний телефон)), тему виступу.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Оргкомітет Конференції залишає за собою право на відбір матеріалів до Програми та подальшого опублікування в науковому збірнику.

Участь у конференції безкоштовна. Витрати на відрядження за рахунок сторони, що направляє.

Заявку на участь у конференції, матеріали доповідей, повідомлень надсилати на адресу:

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050

Тел./факс (0432) 67-03-41; тел.: 67-32-07, 67-34-55, 67-29-76, 67-03-30

e-mail: kraev@library.vn.ua, zastupnik@library.vn.ua, admin@library.vn.ua

Контактні особи: Слотюк Г. М., Антонюк О. Ю., Марченко Т. М., Цимбалюк П. І.

Оргкомітет

Заявка на участь