Вітаємо студентку Марію Лаврів з перемогою Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності «Історія та археологія»

04.05.2020 | 12:02

Вітаємо студентку 4 курсу Марію Лаврів із блискучою перемогою – здобуттям 1-го місця (найвищий бал серед 114 учасників з 62 ЗВО!) на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності «Історія та археологія» (на базі факультету історії та права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 8–9 квітня 2020 року). Тема роботи: “Гончарні клейма із городища літописного Бужська: спроба систематизації та інтерпретації”, науковий керівник: доц. Наталія Стеблій.

https://www.cuspu.edu.ua/ua/news/11022-pidsumky-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-iz-spetsialnosti-istoriia-ta-arkheolohiia?fbclid=IwAR12D1M8S5Wrxn-gWZOBKNWBg6FcN-OrI5dKVmauONNV2w5ZFH-uQIlt7xM