Виконання студентами четвертого курсу бакалаврської програми індивідуально-дослідницького завдання (запис інтерв’ю за пропонованим запитальником) з курсу «Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.»

05.05.2017 | 19:00

Два з половиною місяці виконували студенти четвертого курсу бакалаврської програми індивідуально-дослідницьке завдання (запис інтерв’ю за пропонованим запитальником) з курсу «Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.». У декого це був перший досвід запису усних свідчень, інший(-а) дізнався(-лась), скільки всього довелось пережити бабусі чи дідусеві, як пройшли молоді роки матері й батька («Повсякденне життя населення України в радянський період (кінець 1940-х – початок 1990-х рр.)») або ж осмислив(-ла) відчуття батьків, котрі перебувають на роботі поза межами України, та їх дітей, які залишились вдома («Повсякденне життя сімей трудових мігрантів з України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття»). Окремі особи дізнались, як може скластись доля випускника Львівського університету і чи престижно працювати за фахом («Кар’єрні практики випускників та студентів Львівського національного університету імені Івана Франка»). Кілька студентів записали спогади про участь у війні в Афганістані та Антитерористичній операції на сході України («Досвід (не)завершеної війни: пам’ять про зону бойових дій у розповідях воїнів-афганців»; «Участь в Антитерористичній операції на сході України (березень 2014 р. – лютий 2017 р.)») та про взаємини з представниками різних національностей («Конструювання образу “іншого”, “свого / чужого” в пам’яті сучасного населення України»). Більшість інтерв’юерів строго дотримувались рекомендацій по запису інтерв’ю й представили їх на достойному рівні. То ж у архіві Центру усної історії при кафедрі новітньої історії України ім. М. Грушевського нові поповнення для ознайомлення усіх зацікавлених осіб!