Запроваджено онлайн систему вільного вибору дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для студентів 1-го курсу

25.02.2017 | 13:16

Покрокова інструкція:

Зайди на сайт вибіркових дисциплін за адресою http://194.44.198.79 та обери для вивчення дисципліни з переліку запропонованих.

При першому вході в систему вільного вибору дисциплін студент (денної/заочної форми навчання) у блоці Дисципліни має можливість ознайомитися з переліком вибіркових дисциплін, визначених за семестрами,  їх описом та подати адресу своєї електронної пошти для зворотного зв’язку. Після ознайомлення обрати одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 3 семестр та одну дисципліну на 4 семестр 2017/2018 навчального року.

Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 3 кредити, що включає 16 годин лекційних занять, 16 годин практичних та 58 годин відведених на самостійну роботу для денної форми навчання. Для заочної форми навчання обсяг вибіркової дисципліни становить 3 кредити, 10 годин аудиторних занять і 80 годин на самостійну роботу. Форма підсумкового контролю – семестровий залік у кожному семестрі. Вибіркову дисципліну «Фізичне виховання» обирають студенти тільки денної форми навчання.

Процедура вільного вибору дисципліни передбачає 2 етапи:

  • І хвиля реєстрації починається з 24 лютого 2017 року та завершується о 12.00 6 березня 2017 року;
  • ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп стартує відразу після закінчення першої і триває до 12.00 14 березня 2017 року.

Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору дисципліни.

Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи складають не менше 25-ти осіб (верхня межа не встановлена), дисципліни з меншою кількістю доукомплектовуються незареєстрованими студентами у порядку спадання 24+1, 23+2, 22+3 …. . Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі сформованих після першої хвилі.

Заяву на вивчення дисципліни вільного вибору студенти заповнюють та залишають в деканаті згідно зі списками електронної реєстрації. Заява зберігається в деканаті в особовій справі студента протягом усього терміну його навчання.

З моменту формування груп, вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.

Анотований перелік вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які пропонують викладачі історичного факультету відповідно до навчальних планів для студентів ІІ курсу (3 і 4 семестри) Університету на 2017–2018 навчальний рік