Засідання Історичної комісії НТШ, які відбудуться протягом березня 2020 р. у рамках ХХХІ Наукової сесії Товариства

27.02.2020 | 11:02

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

5 березня, четвер (Львівське відділення Інституту української археографії

та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

вул. Винниченка, 24)

15.00—18.00

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Чи існувала історична самоназва літописання Галицько-Волинської держави XIII ст.?

Мар’яна ДОЛИНСЬКА. Початки просторової локації Львова

Богдана ПЕТРИШАК. Канцелярське середовище Львова у пізньому середньовіччі

Роман МОГИТИЧ. Зміни гідрологічної мережі Полтви у ХVІ–ХVІІ ст. у зв’язку з господарською діяльністю львів’ян (на підставі нових архівних джерел)

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

19 березня, четвер (Львівське відділення Інституту української археографії

та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

вул. Винниченка, 24)

15.00—18.00

Андрій ФЕЛОНЮК. «Нові міста» Руського воєводства у XV–XVIII ст.: адміністративно-правовий статус та просторовий розвиток

Анна НАВРОЦЬКА. Матримоніальні справи у практиці духовного судочинства у період правління Йосифа Шумлянського (на підставі книг духовного суду Львівської єпархії 1667–1708 рр.)

Ігор СМУТОК. Родина носівського старости й корсунського полковника Григорія Гуляницького

Мирон КАПРАЛЬ. Парафіяльна структура Жидачева за реєстром поголовного податку 1673 р.

Марта ОНИСЬКІВ. Пропаганда в універсалах Міхала І та Яна ІІІ: її типи та адресати (на матеріалах реляційних книг ґродів Руського воєводства)

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

20 березня, п’ятниця (Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 221)

15.00—17.00

Мар’ян МУДРИЙ. Руський собор 1848 року: історіографічні, джерелознавчі та методологічні аспекти дослідження

Олександр СЕДЛЯР. «Ми австрійські русини, північні тірольці»: віденський «Вістник» і проблема національної ідентичності галицьких русинів

Богдан ЯКИМОВИЧ. Постаті Тараса Шевченка та Пантелеймона Куліша в оцінці Лева Жемчужникова

 

ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ

(спільно з навчально-дослідною програмою УКУ

«Київське християнство»)

24 березня, вівторок (Український Католицький Університет, Гуманітарний факультет, вул. Козельницька, 2а, ауд. 424)

16.30—18.00

Ігор СКОЧИЛЯС. «Біла» і «чорна» легенди Замойського собору Унійної Церкви та спроба концептуальної реінтепретації подій 1720 року