Журнал «Вісник Львівського університету. Серія соціологічна» включили до переліку наукових фахових видань України

10.07.2020 | 15:00

Про це йдеться у Наказі Міністерства освіти і науки України № 886 від 2 липня 2020 року «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 2 липня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України».

Зазначимо, що внесення періодичних видань до Переліку є визнанням наукової цінності матеріалів, які публікують на сторінках журналів. Адже саме у журналах, які входять до Переліку наукових фахових видань України, можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії). Друковане наукове видання вносять до Переліку терміном на 5-ть років.