Зустріч із директором Соціологічної групи «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) Олексієм Антиповичем

18.02.2020 | 09:31

Перспективи розвитку освітньо-наукової програми з соціології

у Львівському університеті: зустріч з О. Антиповичем, директором Соціологічної групи «Рейтинг»

12 лютого 2020 р. на кафедрі соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася зустріч Заслуженого діяча науки і техніки України,  д.с.н., професора, гаранта освітньо-наукової програми 054 Соціологія (далі ОНП) Наталії Черниш із директором провідної в Україні на ринку соціологічних та маркетингових послуг Соціологічної групи «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) Олексієм Антиповичем. В ході цієї зустрічі були обговорені актуальні питання щодо потреби сучасного ринку праці у соціологах вищого (третього) рівня підготовки. О.Антипович із власного досвіду та роботи його дослідницької агенції зазначив, що сьогодні є надзвичайно велика потреба у соціологах найвищої кваліфікації. Навів низку прикладів, коли не завжди вдається заповнити вакансію  професійного аналітика-соціолога, здатного робити якісний аналіз отриманих даних, причому не дескриптивного характеру, а із застосуванням глибших соціоаналітичних процедур. З іншого боку,  на соціологічному ринку зростає попит на працівників, здатних неупереджено та креативно  формувати блоки запитань з урахуванням вимог потенційних замовників до питальників (анкет, омнібусів тощо), щоб адекватно «вхопити» усю складність соціально-політичних, економічних і соціокультурних процесів, які мають місце в сучасному українському суспільстві. Під час  зустрічі також детально були обговорені можливі зміни до ОНЗ з урахуванням вимог майбутніми працедавцями до професії соціолога. О.Антипович, як випускник Львівського університету  (спеціальність «Соціологія») висловив низку конструктивних пропозицій та побажань. Зокрема, на його думку, важливими у підготовці фахового соціолога є і теорія, і практика. Проте у навчальному плані на практику передбачено замало часу і практика ця є виключно педагогічною  (6 семестр). Бажано було б запровадити також соціологічну практику, щоби надати аспірантам можливість апробувати своє емпіричне дослідження, зокрема на базі провідних соціологічних центрів і служб у сфері вивчення масової свідомості та громадської думки. Адже дисертація соціолога, на відміну від багатьох інших соціогуманітарних наук, вимагає поєднання теоретичної і емпіричної частин. Виключний акцент лише на педагогічній складовій знижує якість підготовки професійних соціологів вищого рівня. Слід мати на увазі, що  кандидат соціологічних наук, випускник докторантури далеко не завжди буде викладачем у вищій школі – сьогодні значно більше соціологів із науковим ступенем працюють практично в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Саме вони здатні, до прикладу, допомогти представникам ІТ-сфери працювати з великими базами даних (Big Data), структурувати ці дані, пропонувати таргетовані методики тощо. Саме в цьому напрямку О. Антипович вбачає нові можливості для ОНП 054 Соціологія. З урахуванням висловлених вище пропозицій та конструктивного діалогу було висловлено взаємну готовність до тіснішої співпраці кафедри соціології Львівського університету і Соціологічної групи «Рейтинг» у напрямку підписання відповідної угоди про співпрацю, надання рецензії на ОНП, а також   реального використання наявних інформаційних  баз даних, що є у розпорядженні «Рейтингу»,  аспірантами і студентами спеціальності «Соціологія» як в наукових, так і навчальних цілях.