Зустріч соціологів зі стейкхолдерами

07.02.2020 | 17:02

27 січня 2020 року відбулось засідання наукового семінару кафедри соціології історичного факультету.  Мета засідання:  за участю потенційних роботодавців (стейкхолдерів) обговорити актуальні проблем розвитку  PhD програми із  соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Серед запрошених стейкхолдерів і тих, хто виявив зацікавлення, представники вищих навчальних закладів та академічних установ м. Львова, підприємці, власники дослідницьких фірм і мас-медіа, дотичних до реалізації емпіричних соціальних досліджень та їх поглибленого аналізу, а саме: Малачівська-Данчак М.П. (директор соціологічної агенції «Фама»), доц. Лободинська О.М. (завідувач кафедри соціології та культорології, Національний лісотехнічний університет України), д. соціол. н. Іванкова-Стецюк О.Б. (Інститут народознавства НАН України), П’ятковська  О., Гойсан В. (Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»), к. психол. н.  Корнієнко І.О. (завідувач кафедри практичної психології Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), Приходько Т.О. (Інститут міста), Химович О.С. (дослідницький центр «Соціоінформ»), Прокопишин Т.Д. (The Ukrainians Media). Модератор зустрічі – професор, доктор соціологічних наук, гарант PhD програми із  соціології Н.Й.Черниш, яка наголосила на важливості такої зустрічі відповідно до вимог підготовки фахівців найвищої кваліфікації, тобто майбутніх кандидатів наук, а також звернула увагу на необхідність  тіснішого зв’язку науки та практики.

 Особливий інтерес у процесі обговорення викликала проблема розвитку навичок «софт скілз», що визначають поведінку людини у різних професійних та життєвих ситуаціях, допомагають їй у професійній роботі, зокрема командній, а також успішно соціалізуватися. Доц. Лободинська О.М. звернула увагу на широкий спектр необхідних навичок у науково-дослідницькій та педагогічній діяльності, детально їх проаналізувавши. Наголосила, що вміння послуговуватися ІТ-девайсами – це навичка, яка в сучасних умовах посідає не надто важливе місце у вимогах потенційних роботодавців. Сьогодні на чільні місця, за даними міжнародних авторитетних дослідницьких агенцій, виходять такі навички як вміння спілкуватися, чесність, а також вміння працювати в групі, тобто організація командної роботи. Саме за вмінням організовувати колективи, групову роботу, як це показує досвід і кафедри соціології Львівського національного університету ім. Івана Франка, є велике майбутнє у подальшому працевлаштуванні соціологів на регіональному і всеукраїнському ринку праці. З іншого боку дану проблему розглянув кандидат психологічних наук Корнієнко І.О., який запропонував на майбутнє доповнити навчальні плани з підготовки кандидатів соціологічних наук навчальними дисциплінами (дисципліною), які б навчали навичкам практичного реагування на різні стресові та непередбачувані ситуації у вимірах стресостійкості, долання конфліктів. Відтак, на його думку, розвиток комунікативних компетенцій, повинно бути поставлено у центр навчального процесу. Представники дослідницьких агенцій Малачівська-Данчак М.П., Прокопишин Т.Д. підняли проблему конструктивної взаємодії науки та практики, звернувши увагу на появу на ринку нових методик та підходів з опрацювання великих масивів даних (Big Data), що значно розширює соціологічні можливості в опрацюванні,  обраних докторантами їх наукових та дослідницьких тематик. У цьому контексті запропонували «наповнити» навчальні плани практичною складовою, яка б розвивала у докторантів відповідні навички та вміння.  Доктор соціологічних наук Іванкова-Стецюк О.Б. підтримала цю ідею, покладаючись на власний досвід з реалізації численних грантових проектів. Саме  від вміння аналізувати, критично мислити, співставляти різні точки зору залежить у багатьох випадках успіх наукової діяльності, що знову ж таки на порядок денний ставить розвиток і теоретичних компетенцій. Доповнення навчального процесу відповідною дисципліною є на часі. П’ятковська  О. та  Гойсан В. у розвиток обговорення наголосили на необхідності залучати до навчального процесу гостьових лекторів, що є фахівцями у сфері своєї діяльності, а також висловили пропозицію щодо реалізації спільних соціологічних досліджень із залученням студентів та докторантів в межах дотичних PhD програм різних вищих навчальних закладів.

Наприкінці зустрічі були підведені підсумки. Завідувач кафедри соціології проф. Пачковський Ю.Ф. та гарант PhD програми із соціології проф. Черниш Н.Й. подякули за плідне обговорення та висловили думку щодо проведення таких зустрічей на постійній основі у майбутньому, а також готовність врахувати висловлені пропозиції під час обговорення у  відповідній навчальній програмі.