Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії

Спеціальність 032 Історія та археологія

______________________________________________________________________________

Освітньо-наукова програма доктора філософії 054 Соціологія

Навчальний план PhD Соціологія

Пояснювальна записка до навчального плану PhD Соціологія

Ліцензійна справа: титулка+зміст