Антоняк Ірина Петрівна

Тема дисертаційної роботи: Розвиток історичної освіти у Львові у другій половині ХХ ст. (1944–1991 рр.)

Науковий керівник: доц. Заяць А.Є.

Публікації:

Студентство історичного факультету Львівського державного педагогічного інституту крізь призму викладацьких характеристик // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. 2017. Випуск 10. С. 313-324.

Нормативно-правова база функціонування історичної освіти у ВНЗ Львова (1944-1957 роках) // Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки, 2017. №5 (354). С. 80-85.

Організаційні аспекти функціонування вищої історичної освіти у Львові у 1944-1957 роках (у друці // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія, 11.04. 2018) – тут кажуть, що з дня на день має вийти.