Димидюк Дмитро Андрійович

Тема дисертаційної роботи: Військова організація Багратидської Вірменії наприкінці IХ – у першій половині ХI ст.

Науковий керівник: доц. Овсінський Ю. В

Публікації: 

 1. ДимидюкД. Арабо-візантійське протистояння як чинник до становлення Вірменської держави за правління Феодора Рштуні (639–658) / Дмитро Димидюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Каразіна. Серія «Історія». – Харків,  – Вип. 50. – С. 208–216.
 2. ДимидюкД. Причини успішних арабських завоювань 30-их роках VII ст. у візантійському напрямі: історіографія питання / Дмитро Димидюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Харків, 2016. – Вип.  – С. 28–37.
 3. ДимидюкД. Озброєння вірменського воїна наприкінці ІХ – в середині ХІ ст. / Дмитро Димидюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія. – Тернопіль, 2017. – Вип.  (Ч. 2.). – С. 3–12.
 4. ДимидюкД. Передумови та причини відновлення незалежного Вірменського царства наприкінці ІХ ст. / Дмитро Димидюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2017. – Вип.  – C. 111–117
 5. ДимидюкД. Процес формування армії Багратидської Вірменії наприкінці ІХ – середині ХІ ст. / Дмитро Димидюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2017. – Вип.  – C. 262–267.
 6. ДимидюкД. Кількісний склад армії Багратидської Вірменії наприкінці ІХ – в середині ХІ ст. / Дмитро Димидюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Вип. 65. – С. 222–231.
 7. ДимидюкД. Підготовка та організація військового походу армії Багратидської Вірменії наприкінці ІХ – всередині ХІ ст. / Дмитро Димидюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки (напрям: Історія та Етнологія). – Черкаси, 2017. – №4. – С. 50–58.
 8. Димидюк Д. Підготовка та організація військового походу армії Багратидської Вірменії наприкінці ІХ–ХІ ст. // Вісник Черкаського університету. Серія: історичні науки (напрям: Історія та етнологія). – Черкаси, 2018. – Вип. 4. – С. 25–32.
 9. Димидюк Д. Історіографія військової історії Багратидської Вірменії: загальний огляд // Записки Львівського медієвістичного клубу. – Львів, 2017. – С. 140–150.
 10. Димидюк Д. Опис смерті вірменського царя Смбата І (890–914) як джерело до вивчення середньовічних тортур // Феномен Європи. – Львів, 2017. – С. 45–49.
 11. Димидюк Д. Фортифікації та облогова техніка Багратидської Вірменії кінця ІХ – середини ХІ ст. (на основі писемних джерел) // Стародавнє Причорномор’я. – Одеса, 2018. – С. 191–199.
 12. Dymydyuk D. Arms and Armour of Bagratid Armenian’s nobility in the middle of IX – in the end of IX century // New research of Ancient Armenia. – Geneva, 2018.