Хавалко Світлана Зеновіївна

Тема дисертаційної роботи: Формування фондів та експозиційна діяльність Львівського історичного музею (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)

Науковий керівник: проф. Сухий О.М.