Лах Роман Андрійович

Тема дисертаційної роботи: Громадсько-політичне життя українців у Китаю (1927–1941 рр.)

Науковий керівник: проф. Качараба С.П.

Публікації:

  1. Лах Р.Синологія у творчій спадщині Івана Світа (1897–1989) // Китаєзнавчі дослідження. – Київ, 2016. – №1–2. – C. 136–151.
  2. Лах Р.Збірник “Далекий Схід” (1936 р.) як джерело до вивчення японського вектора сходознавчих досліджень Товариства українських орієнталістів у Харбіні // XXI Сходознавчі читання А. Кримського: тези доп. міжнар. наук. конф., 17–18 листоп. 2017 р. / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2017. – С. 26–27.
  3. Лах Р. Конфуціянство у студіях Василя Одинця (1936–1938 рр.) // Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність. Матеріали V наукового семінару (23–24 листопада 2017 р. ). – Київ : Вид-во Інституту суспільства Київського університету імені Б. Грінченка, 2017. – С. 10–12.
  4. Лах Р. Японія у житті та науково-публіцистичній спадщині Івана Світа (1897–1989) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип.65. – С. 234–245.
  5. Лах Р. Степан Левинський та його японознавчі студії // XXII Сходознавчі читання А. Кримського. До 100-річчя Національної академії наук України: тези доп. міжнар. наук. конф., 22–23 черв. 2018 р. / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2018. – С. 19–21.
  6. Лах Р. Китаєзнавчі студії на сторінках часопису “Далекий Схід” 1938­­­­­–1939 рр. // Китаєзнавчі дослідження. – Київ, 2018. – №2. – C. 35–51.
  7. Лах Р. Японознавчі студії на сторінках часопису “Далекий Схід” (1938­­­­­–1939 рр.) // До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919–2006): тези доп. міжнар. наук. конф., 16 травня 2019 р. / Національна академія наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Ін-т укр. археог. та джерелоз. ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2019. – С. 51–53.
  8. Лах Р.Товариство українських орієнталістів у Харбіні (1936): китаєзнавчі студії // Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції «Україна–Китай: діалогкультур» та Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції сходознавства», 16–18 квітня 2019 р. / Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2019. – С. 200–210.