Науменко Олена Олегівна

Тема дисертаційної роботи: Репатріація переміщених осіб із країн Західної Європи в політиці США та Великої Британії (1945-1953)

Науковий керівник: Доц. Сіромський Р. Б.

Публікації:

Статті:

  1. Науменко О. Репатріація громадян СРСР з таборів DPs: напрацювання правових засад (1944 – 1946 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Випуск 30. – Рівне, 2018. – С. 157 – 162;
  2. Науменко О. Американська візія репатріації DPs у світлі урядових документів (1944 – 1951 рр.) – Львів, 2019;
  3. Науменко О. Політика британського уряду щодо репатріації радянських DPs із Західної Європи у 1944 – 1948 рр. – Київ, 2019.

Тези доповідей:

  1. Правові засади репатріації з таборів для переміщених осіб Західної Європи // Звітна наукова конференція університету: Серія історична: підсекція нової та новітньої історії зарубіжних країн, 5-7 лютого 2019;
  2. Радянське бачення правової основи та механізму репатріації DPs з таборів у Західній Європі // Шевченківська весна 2019: історія: матеріали XVII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Шевченківська весна 2019: історія” м. Київ, 15 березня 2019 р. – К., 2019. – С. 138 – 141;
  3. Доповідь А. Сміта, як джерело до вивчення репатріації DPs // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XVIІІ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції м Львів, 18-19 квітня 2019 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – C.34-36