Приходько Тетяна Олександрівна

Тема дисертаційної роботи: Соціальні аспекти розвитку культурно орієнтованої економіки в умовах сучасної України

Науковий керівник: проф. Черниш Н.Й.

Публікації:

Приходько Т. Права людини в сучасному світі: погляд молоді // Наук. праці – К., 2013. – 352с. – С. 327-342.