Райтаровська Наталія Григорівна

Тема дисертаційної роботи: Військові походи Скьольдунгів (VII-Х ст.)

Науковий керівник: доц. Овсінський Ю. В.

Публікації:  

Райтаровська Н. Дискусії про походження літописного князя Рюрика / Наталія Райтаровська // Записки Львівського медієвістичного клубу / редкол.: Юрій Овсінський (голова), Сергій Козловський та ін. – Львів, 2016. – С. 60–70.

Райтаровська Н. Скандинавсько-слов’янські зв’язки у VIII–X ст. (на прикладі політики данських Скольдунґів) / Наталія Райтаровська // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2019. – Вип. 19-20. – С. 111–120.

Райтаровська Н. Дискусії щодо походження літописного Рюрика у європейській історіографії // Записки НТШ. Праці комісії спеціальних історичних дисциплін – Львів, 2017.

Райтаровська Н. Загадка походження Рагнара Лодброка // Феномен Європи: від традиційного до сучасного. Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 10-11 листопада 2017 року. – Львів, 2017. – С. 73-81.

Райтаровська Н. Скьольдунги на міжнародній арені у другій половиніVIII – початку ІХ ст.: від битви під Бравелліром до налагодження дипломатичних стосунків із Каролінгами // Дні науки історичного факультету: Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених /Колектив авторів. – Київ,  – С. 116-119.

Райтаровська Н. Українська та зарубіжна історіографія про військово-політичну діяльність Скьольдунгів у Європі// Актуальні проблеми української військової історії. – Львів, 2018.