Рибчинський Нестор-Миколай Олегович

Тема дисертаційної роботи: Городища ІХ–Х ст. між Карпатами та Прип’яттю

Науковий керівник: доц. Стеблій Н.Я.

Публікації:

 1. Рибчинський Н. – М. О. Історія дослідження оборонних споруд слов’янських городищ на території українського Прикарпаття // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Матеріали ХIV Міжнародної студентської наукової археологічної конференції (Чернігів, 17 – 19 квітня 2015 р.) / Інститут археології НАН України, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського, Науково-дослідний центр археології та стародавньої і ранньомодерної історії Північного Лівобережжя імені Д. Я. Самоквасова. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет іменті Т. Г. Шевченка, 2015 – С. 83 – 85
 2. Рибчинський Н. – М. О. Виникнення ранньослов’янських городищ в українському Прикарпатті // Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи: Збірник матеріалів п’ятої Всеукраїнської студентської археологічної конференції. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2016. – С. 60 – 63.
 3. Рибчинський Н. – М.О., Брик Я. Р., Филипчук А. М. Дослідження лінії захисту №1 Пліснеського городища у 2015 році // Пліснеський археологічний комплекс: стан та перспективи дослідження. Тези доповідей наукового семінару (Львів, 15 квітня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 23 – 24.
 4. Рибчинський Н. – М. О., Змерзла С. М., Филипчук М. А., Филипчук А. М., Якубовська Л. М. Основні підсумки досліджень Пліснеського археологічного комплексу у 2016 р. // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Львів: Растр-7, 2016. – С. 286 – 288.
 5. Рибчинський Н. – М. О. Соціальна структура слов’янських городищ полісного типу на українському Прикарпатті // Записки Львівського медієвістичного клубу / загал. Ред. Ю. Овсінського. – Львів, 2017. – Вип. 2 С. 95 – 104.
 6. Рибчинський Н. – М. О. Гринюка Б. М., Якубовська О. З., Брик М. В., Завітій Б. І., Филипчук М. А. Короткі підсумки дослідженнь Пліснеського археологічного комплексу у 2017 році // Пліснеські старожитності. Вип. 2. – Львів: Растр-7, 2017. – С.251.
 7. Рибчинський Н. – М. О. До питання про фортифікації слов’янського Пліснеська // Феномен Європи: від традиційного до сучасного: збірник матеріалів студентсько-аспірантської наукової конфренції (Львівський університет імені Івана Франка, 10 – 11 листопада 2017 р.). Львів, 2017. – С. 20 – 28.
 8. Рибчинський Н. – М. О. Архітектурно-конструктивні особливості формування оборонної лінії №4 Пліснеського городища на основі археологічних даних // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Матеріали ХIV Міжнародної студентської наукової археологічної конференції (Чернігів, 13 – 15 квітня 2018 р.) / Інститут археології НАН України, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського, Науково-дослідний центр археології та стародавньої і ранньомодерної історії Північного Лівобережжя імені Д. Я. Самоквасова. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет іменті Т. Г. Шевченка, 2018 – С. 109 – 114.
 9. Рибчинський Н. – М. О. До питання реконструкції оборонної лінії №5 (вал №4) Пліснеського городища // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 71-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 27 квітня 2018 р.). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018 – С. 15 -16.
 10. Рибчинський Н. – М. О. Гіпотетична реконструкція лінії захисту №3 (валу №6) Пліснеського городища // Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи: Збірник матеріалів п’ятої Всеукраїнської студентської археологічної конференції. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2018. – С. 219 – 223.
 11. Рибчинський Н. – М. О. Архітектурно-конструктивні особливості формування оборонної лінії №3 Пліснеського городища на основі археологічних даних // Проблеми історії та археології України: Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції, до 60-річчя від початку дослідення Більського городища Харківським університетом (Харків, 14 – 15 грудня 2018 р.). – Харків, 2018 – С. 34.
 12. Филипчук А. М., Рибчинський Н. – М. О. Деякі спостереження над системою захисту давнього Пліснеська (у світлі останніх археологічних досліджень) // Пліснеські старожитності. Вип. 3. – Львів: Растр-7, 2018. – С. 200 – 227.
 13. Рибчинський Н. – М. О. Гіпотетична реконструкція лінії захисту №4 (валу №5) Пліснеського городища // Пліснеськіі старожитності. Вип. 4. – Львів: Растр-7, 2019. – С. 152 – 165.
 14. Rybchynskyi N. – M. The system of defense of slavs settlements in Plisnesko, Halych and Stilsko // Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications. Num. 9. – Lviv: Rastr-7, 2017. – P. 223 – 240.