Солоп Богдан Ярославович

Тема дисертаційної роботи: Традиційна поховально-поминальна обрядовість волинян другої половини ХIХ – початкуХХI ст

Науковий керівник: проф. Сілецький Р. Б.

Публікації: 

 Солоп Б. Звичаєво-обрядовий супровід винесення померлого з рідної оселі у похоронній традиції волинян (на матеріалах з Житомирської та Вінницької областей) / Богдан Солоп // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2016. – Вип. 52. – С. 259–272.

Солоп Б. Житлово-господарський простір у контексті поховальної обрядовості волинян / Богдан Солоп // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості : Збірник доповідей Другої міжнародної конференції у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького (18–19 квітня 2018 р.). – Львів : Нео Друк, 2018. – С. 155–164.