Сивохіна Карина Ігорівна

Тема дисертаційної роботи: Життєві стратегії молоді в суспільстві соціальних нерівностей

Науковий керівник: проф. Коваліско Н. В.

Публікації:

Сивохіна К. І. Концептуалізація поняття «життєві стратегії» в соціологічному дискурсі // Вісник ОНУ: Політичні науки та Соціологія. – Одеса. – 2017. Том 22. Випуск 1 (28). С. 83-91

Сивохіна К. І. Соціальні ліфти в житті сучасної української молоді / Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості: Х Ювілейний львівський соціологічний форум (м. Львів, 13 жовтня 2016 р.): матеріали конференції / ЛНУ імені І. Франка. – Львів, 2016. – С. 85.

Сивохіна К. І. Соціальний капітал молоді в сучасних умовах розвитку суспільства / Соціально-професійна мобільність в умовах сучасної освіти : Міжнародна конференція молодих науковців, аспірантів та студентів (м. Київ, 5 грудня 2016 р.): матеріали міжнародної конференції / НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 56-57

Сивохіна К. І. Поняття життєвих стратегій сучасної української молоді / Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: International Scientific conference (м. Кельце, 28-29 грудня 2016): матеріали міжнародної конференції / Holly Cross University. Kielce, 2016. -С. 150-151.

Сивохіна К. І. Специфіка дослідження життєвих стратегій молоді в регіональному вимірі / Соціальні та політичні трансформації у Східній та Центральній Європі (1917 – 2017 рр.): чинники, досягнення, проблеми (м. Одеса, 28-29 червня 2017 р.) : матеріали конференції / ОНУ імені І. Мечникова. – Одеса, 2017. -С. 91

Сивохіна К. І. Визначення поняття «життєвих стратегій» в соціологічному дискурсі / Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах (м. Харків, 11 жовтня 2017 р.): матеріали міжнародної конференції / ХНПУ імені Г. Сковороди. / Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна – Харків, 2017 – C.23

Сивохіна К. І. Концептуалізація поняття «життєві стратегії» в соціологічному дискурсі / ІІІ конгрес соціологічної асоціації України «Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання» (м. Харків, 12 – 13 жовтня 2017 р.): матеріали конгресу / ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2017.- С. 101-102