Турега Юрій Орестович

Тема дисертаційної роботи: Соціальне життя м. Броди (кінець ХV – ХVIII ст.)

Науковий керівник: доц. Заяць А. Є.

Публікації:

Турега Ю. Торгівля в місті Броди наприкінці XVI – середині XVII століть / Юрій Турега // Історія торгівлі, податків та мита : Тези доповідей ХІІ міжнародної наукової конференції, (Дніпро, 25–26 жовтня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 32–34.