Яременко Лідія Василівна

Тема дисертаційної роботи: Еміграція зі Східної Галичини в контексті імміграційної політики США (к. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Науковий керівник: проф. Качараба С.П.