Запотоцький Михайло Миколайович

 

Тема дисертаційної роботи: Відносини політичних еліт Канади з Метрополією (1867-1931)

Науковий керівник: Доц. Сипко Б. В.

Публікації: 

  1. Запотоцький М. Акт про Британську Північну Америку 1867 р. // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XVIІІ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (18-19 квітня 2019 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – C.30–
  2. Запотоцький М. Акт про Британську Північну Америку 1867 р.: ухвалення й основні положення // Гілея: науковий вісник. – Випуск 142(3). Ч1.Історичні науки. – 2019. – С.64– 67.
  3. Запотоцький М. Британський “імперський федералізм” у візіях канадських “лоялістів” кінця XIX ст. // Європейські історичні студії: науковий журнал. – №14. – К., 2019. – C.73– 82.
  4. ЗапотоцькийМ. Еволюція політичного впливу католицької церкви Франції у 1789–1794 рр. // Гуманітарний корпус: збірник наукових статтей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. – Вип.  – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017 – C. 26–29.
  5. Запотоцький М. Канадські “лоялісти” кінця XIX ст. про ідею британської імперської федерації // Феномен Європи: державотворчі та інтеграційні процеси: збірник матеріалів міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (Львів, 1-2 листопада 2019 р.). Львів, видавництво “Левада” 2019. – С.95– 98.
  6. Запотоцький М. Повстання у Вандеї як прояв роялізму під час Французької революції 1789-1799 рр. // Феномен Європи: проблеми державотворення. Збірник матеріалів наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю у Львівському національному університеті імені Івана Франка (15-17 листопада 2018 року). – Львів: Видання наукового журналу “Аннали юридичної історії”, 2018 – С.24–26.
  7. Запотоцький М. Ставлення політичних еліт Британської Північної Америки до створення Канадської Конфедерації (1840-ві – 1860-ті) // Шевченківська весна – 2019: історія: матеріали XVII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – К., 2019. – С.236–239.