Зайцев Сергій Іванович

Тема дисертаційної роботи: Повстансько-партизанський рух на Катеринославщині у 1917 – першій половині 1920-х років: військовий аспект

Науковий керівник: проф. Голубко В. Є.

Публікації:

  1. Зайцев С. Проукраїнські повстанські збройні формування на території сучасної Дніпропетровщини у 1917–1921 рр. / Сергій Зайцев // Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 1 грудня 2017 р. – Київ: НУОУ, 2017. – С. 38–39.
  2. Зайцев С. Організація тилового забезпечення Революційної повстанської армії України (махновців) / Сергій Зайцев // Військово-науковий вісник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – Випуск 29. – Львів: НАСВ, 2018. – С. 134–141.
  3. Зайцев С. Особливості тактики повстансько-партизанської боротьби у степовому регіоні України в 1917 – на початку 1920-х рр. (на прикладі Катеринославщини) / Сергій Зайцев // Південь України у вітчизняній та європейській історії: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 13–14 вересня 2018 р. – Одеса: «Екологія», 2018. – С. 81–84.
  4. Зайцев С. Особливості комплектування повстансько-партизанських загонів на території Катеринославщини у 1917 – першій половині 1920-х років / Сергій Зайцев // Військово-науковий вісник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – Випуск 30. – Львів: НАСВ, 2018. – С. 92–101.
  5. Зайцев С. Вплив тактичних властивостей території Катеринославщини на особливості бойової діяльності місцевих повстансько-партизанських формувань у 1917 – першій половині 1920-х рр. / Сергій Зайцев // Проблеми історії війн і військового мистецтва. – Львів, 2018. – С. 255–263.