Формування європейської цивілізації та її цінності

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії середніх віків та візантиністики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Козловський С. О.Іст-21c, Іст-22c, Іст-23c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Іст-21c
Іст-22c
Іст-23c

Опис курсу

У курсі подаються визначення основних понять і термінів, прийняті різними історичними школами, особливості й відмінності європейської цивілізації, розглядається формування сучасної європейської цивілізації: наслідки впливів античної цивілізації, прийняття християнства, Великого переселення народів, подолання викликів ранньосередньовічною Європою (вторгнення арабів і угрів, нападів вікінгів), хрестових походів, формування станових і абсолютних монархій, великих географічних відкриттів, першої технічної революції, наполеонівських війн, краху абсолютизму і катаклізмів ХХ ст. Аналізуються основні надбання цивілізації та їх еволюція: оцінка людини, ставлення до смерті, християнські цінності, особиста й суспільна гігієна, побутові умови та їх нормативи, освітні вимоги, сміхова культура, культ тіла і спорт, еротика і секс, сприйняття мистецтва, зміни стилів (романський, готика, ренесанс, бароко, рококо, ампір, бідермайєр, класика, сецесія, модерн, конструктивізм, постмодерн), правова культура, етичні норми, естетика, мораль і моральні норми, ідеали та ідеологія, суспільно-політичні моделі і військова етика. Поняття менталітету. Еліта, культура еліти і культура загалу. Подається порівняльний аналіз та особливості різних моделей європейської цивілізації: візантійська, апеннінська, піренейська, скандинавська, франко-германська, британська і центральноєвропейська. Особлива увага звернена на полеміку навколо візантійської цивілізаційної моделі (до якої належить сучасна Україна) і спроби довести, що це окрема цивілізація відмінна від європейської. Лекції збудовані на широких прикладах з європейської історії.

Силабус:

Завантажити силабус