Історія війн, військової дипломатії та військового мистецтва

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії середніх віків та візантиністики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932Козловський С. О.Істм-11c

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Історія війн, військової дипломатії та військового мистецтва” є формування необхідних теоретичних знань актуальних проблем історії воєн та військового мистецтва, навколо яких відбуваються найбільш гострі дискусії у світовій науці на сучасному етапі, що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання дисертаційних робіт.

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен

            знати:

ключові проблеми історії воєн і військового мистецтва, основні етапи їх розвитку та еволюції, перебіг дискусій навколо цих проблем на сучасному етапі.

            вміти:

класифікувати і аналізувати джерела та історіографію, оцінювати, співставляти і порівнювати стан і розвиток військ, їх структури, організації і тактики різних армій, впливи на їх розвиток політичних, економічних, національних і релігійних факторів.

Рекомендована література

Базова:

 1. Разин Е.А. История военного искусства: в 3 т. – Санкт-Петербург, 1994. – 560+585+610 с.
 2. Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. – Москва, 1999. – 944 с.
 3. Дельбрюк Г. История военного искуccтва в рамках политической истории: в 4 томах. – Санкт-Петербург, 2001. – 418+354+450+570 с.
 4. Контамин Ф. Война в Средние века. – Санкт-Петербург, 2001. – 416 с.
 5. Ненахов Ю. Ю. Войны и кампании Фридриха Великого. – Минск, 2002. – 816 с.
 6. Штенцель А. История войн на море: в 2 т. – Москва, 2002. – 704+712 с.
 7. Энциклопедия военной мысли / Под ред. П. Тоураса. – Москва, 2002. – 736 с.
 8. Военное искусство античности / Сост. К.королева. – Москва, 2003. – 768 с.
 9. Наполеон Бонапарт. О военном искусстве. Избранные произведения. – Москва, 2003. – 800 с.
 10. Клаузевиц К. О войне. – Москва–Санкт-Петербург, 2007. – 864 с.

Допоміжна:

 1. Lot F. L’art militaire et les armées au Moyen Age en Europe et dans le Proche Orient: 2 vols. – – Paris, 1946–1948. – 568–584 p.
 2. Favier J. La Guerre de Cent Ans. – Paris, 1980. – 678 p.
 3. 1 Allmand Ch. Society at War. The Experience of England and France during the Hundred Years War. – Woodbridge, 1998. – 256 р.
 4. Oman Ch.W. The Art of War in Middle Ages : in 2 vols. – London, 1999. – 526 + 459 p.
 5. Войтович Л. Військо і військова організація // Історія української культури. – Т. 2. Українська культура XIII – першої половини XVII століть. – Київ, 2001. – С. 93–110.
 6. Войтович Л. Зародження професійного війська // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21. Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – Львів, 2012. – С. 164–175.
 7. Войтович Л. Козацька піхота: озброєння, організація, бойові можливості на тлі європейської лінійної піхоти кінця XV – середини XVII ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 64–79.
 8. Войтович Л., Овсінський Ю. Історія війн і військового мистецтва. Т. 1. Від зачатків військової організації до професійних найманих армій (бл. 3060 р. до Христа – початок ХVІ ст.). – Харків, 2017.
 9. Войтович Л., Голубко В. Історія війн і військового мистецтва. Т. 2. Від професійних найманих армій до масових мобілізаційних армій (початок ХVІ – початок ХХ ст.). – Харків, 2018.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус