Сепаратистські рухи в країнах Заходу другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (6 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової історії модерного часу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1120професор Сіромський Р. Б.Ісом-21c, Ісом-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1110Ісом-21cпрофесор Сіромський Р. Б.
Ісом-22спрофесор Сіромський Р. Б.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:
Курс “Історія сепаратистських рухів у країнах Заходу другої половини ХХ – початку ХХІ ст.” передбачає аналіз етнополітичних проблем розвитку країн Заходу, висвітлення яких покликане розкрити картину відцентрових тенденцій після Другої світової війни до сьогодення. Мета курсу полягає у формуванні в студентів знань про причини, основні етапи та можливі наслідки відокремлення певних регіонів; засвоєнні магістрантами системи  історичних знань, умінь та навичок.
 Результати навчання:
l знати:
 • основні сепаратистські вогнища у сучасному світі;
 • дати, обставини та учасників найважливіших подій, пов’язаних з історією сепаратистських рухів;
 • регіональні особливості сепаратистських рухів.
l вміти:
–     аналізувати передумови та причини сепаратистських рухів;
– пов’язувати відцентрові тенденції з особливостями економічного, політичного, культурного життя у багатонаціональних країнах;
– екстраполювати окремі історичні події на сучасний історико-політичний процес.

Рекомендована література

 1. Андерсен Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. – Київ, 2001.
 2. Баранов А. Сепаратизм в современном мире: политико-территориальный аспект // Человек. Сообщество. Управление. – 2005. – № 3.
 3. Барановский К. Квебек: “Большой национализм” малых наций // США: экономика, политика, идеология. – 1991. – № 12.
 4. Барановский К. Феномен умеренного квебекского национализма и перспектива политического разрешения квебекского кризиса // США: экономика, политика, культура. – 1997. – № 7.
 5. Басараб М. Глобалізаційні тенденції: нові стимули для сепаратизму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2011. – Вип. 5.
 6. Басараб М. Етнічний сепаратизм: іманентна конфліктність чи відповідь на загрози цінностям // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2011. – Вип. 4.
 7. Болотникова О. Этносепаратизм и его перспективы // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 5.
 8. Бьюкенен А. Сецессия: Право на отделение, права человека и территориальная целостность государства. – Москва, 2001.
 9. Волкова Г. Баскский терроризм и политика регионального автономизма в Испании // “Мировая экономика и международные отношения”. – 2002. – № 2.
 10. Гувернер С. От гражданской войны к апартеиду: сегрегация в Северной Ирландии // Свободная мысль. – 2006. – № 4.
 11. Дівак В. Сепаратизм як соціально-політичне явище: сутність і причини виникнення // Держава і право: збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 39.
 12. Дівак В. Сепаратизм як феномен сучасної політики. – Київ: Логос, 2010.
 13. Етнополітична карта світу ХХІ ст.: Методичний і предметний коментарі / П. Жук, Н. Мазур, Р. Соломонюк, Р. Турчак. – Тернопіль, 2000.
 14. Європа та її болісні минувшини / Авт.-упоряд. Ж. Мінк і Л. Неймайєр. – Київ, 2009.
 15. Заяц Д. Современные очаги сепаратизма // География. – 1999. – № 48.
 16. Истратов В. Лейбористы и национальные проблемы в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе (конец 60-х – 70-е годы). – Москва, 1984.
 17. Кимлічка В. Лібералізм і права меншин / Пер. з англ. – Харків, 2001.
 18. Ключник Р. Сепаратизм як світова мегатенденція сучасності // Політичний менеджмент. – 2011. –  № 6.
 19. Кожановский А. Народы Испании во второй половине ХХ в. Опыт автономизации и национального развития. – Москва, 1993.
 20. Коленеко В. Квебекская проблема в послевоенной Канаде. – Москва, 1981.
 21. Лебедева М. Межэтнические конфликты на рубеже веков // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 5.
 22. Менделсон М. Націоналістичні етнічні меншини: уроки Канади та Квебеку // Політична думка. – 1995. – № 2/3.
 23. Муравьев С. Пиренейское интермеццо: Почему снова в Испании обострился национальный вопрос? // Новое время. – 1990. – № 15.
 24. Национальный вопрос в развитых капиталистических странах / Отв. ред. М. Куличенко. Москва, 1978.
 25. Орлова М. Модернизация и мирный процесс в Северной Ирландии // Полис. – 1998. – № 2.
 26. Павличук Е. Федеральная реформа Бельгии // Полис. – 1995. – № 5.
 27. Полякова Е. Северная Ирландия: истоки конфликта // Новая и новейшая история. – 1990. – № 6.
 28. Пономарьова І., Мурза К. Специфіка сепаратистських рухів у країнах Європейського Союзу // Політичний менеджмент. – 2012. – № 1–2.
 29. Рыбаков А., Квон Д. Сепаратизм: современные особенности и тенденции развития // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. – Вып. 1.
 30. Сіромський Р. Квебек: між федералізмом і сепаратизмом (1960–1982 рр.). – Львів: Тріада Плюс, 2006.
 31. Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху / Пер. з англ. – Київ, 2013.
 32. Султыгов А.-Х. Этнополитический конфликт в Северной Ирландии: прошлое и настоящее // Новая и новейшая история. – 2006. – № 2.
 33. Хенкин С., Самсонкина Е. Баскский конфликт: история и современность // Новая и новейшая история. – 2008. – № 4.
 34. Черкасова Е. Испания: переход к демократии и национальный вопрос // Мировая экономика и международные отношения. – 1994. – № 4.
 35. Чепоров Э. Ольстер: время остановилось? – Москва, 1985.
 36. Augusteijn J. Political Violence and Democracy. An analysis of the tensions within Irish republican Strategy, 1914–2002 // Режим доступу: https://www.academia.edu/ 8327725/ Political_Violence_and_Democracy._An_analysis_of_the_tensions_ within_Irish_republican_Strategy_1914-2002
 37. Beacháin D. Ó. From Guns to Government: The IRA in Context // Режим доступу: https://www.academia.edu/7636747/From_Guns_to_Government_The_IRA_in_Context
 38. Calzada I. Postindependence in Scotland, Catalonia and the Basque Country: City-Regional Small Nations Beyond Nation-States // Режим доступу: https://www.academia.edu/8122425/ Postindependence_in_Scotland_Catalonia_ and_the_Basque_Country_City-Regional_Small_ Nations_Beyond_Nation-States
 39. Dewulf J. The Flemish Movement: On the Intersection of Languageand Politics in the Dutch-Speaking Part of Belgium // Режим доступу: https://www.academia.edu/ 7610841/The_Flemish _Movement_On_the_Intersection_of_Language_and_Politics_ in_the_Dutch-Speaking_Part_of _Belgium
 40. From Multiculturalism to Hybridity: New Approaches to Teaching Modern Switzerland / Ed. by K. Baumgartner and M. Zinggeler. – Cambridge, 2010 // Режим доступу: http://www.cambridgescholars.com/download/sample/58885
 41. Godson D. The real lessons of Ulster // Prospect Magazine. 2007/ Issue 140 // Режим доступу: http://www.sneps.net/OO/images/07Godsonrev.pdf
 42. Holloway D. Understanding the Northern Ireland Conflict: A Summary and Overview of the Conflict and Its Origins (The Community Dialogue, June 2005) // Режим доступу: http://www.communitydialogue.org/PDFs/UnderstandNI-HistJune05.pdf
 43. Kreptul A. The Constitutional Right of Secession in Political Theory and History // Journal of Libertarian Studies. – 2003. – Vol. 17 – No. 4.
 44. Linder W. Democracja Szwajcarska: Rozwiazywanie w spolczenstwie wielokultorowym. – Rzeszów, 1996.
 45. Loyer B. Basque nationalism undermined by ETA // Режим доступу: http://mondediplo.com/1998/02/08basque
 46. Martínez-Herrera E. Nationalist Extremism and Outcomes of State Policies in the Basque Country, 1979–2001 // Режим доступу: http://www.unesco.org/ most/vl4n1martinez.pdf
 47. McRoberts K. Quebec: Social and Political Crisis. – Toronto, 1988.
 48. Québec: State and Society / Ed. by A.-G. Gagnon. – Toronto, 2004.
 49. Spencer M. Separatism: Democracy and Disintegration. – New York: Rowman & Littlefield, 1998.
 50. The Flemish Movement: A Documentary History, 1780–1990 / Ed. by T. Hermans. – London, 1992.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму