Політична культура США: демократичні традиції та інститути влади

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової історії модерного часу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1130доцент Баран З. А.Ісом-21c, Ісом-22с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Розкриваються етапи формування американської політичної системи, аналізуються структура влади за Конституцією, особливості виборчих кампаній, процедура імпічменту, тенденції суспільно-політичного розвитку США.

Результати навчання:

  • знати:

основні факти, поняття, дати й події з історії США; загальні тенденції розвитку, систему виборів Конгресу, колегії вибірників та Президента США, чинники, що зумовили зміни до Конституції та їх суть, обставини формування символіки головних політичних партій, факти імпічменту Президента, головні досягнення та прорахунки президентів США.

  • вміти:

визначати та аналізувати передумови, суть та наслідки боротьби північноамериканських колоній за незалежність, етапи формування політичної системи США, суть протистояння навколо обговорення статей Конституції, пояснювати обставини ухвалення та суть поправок до Конституції, характеризувати голові досягнення та прорахунки президентів США, обставини розгляду в Конгресі імпічменту президентів.

Опис політична культура США

Рекомендована література

Базова

Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона / Под ред. Ю. Хайджекинга; пер. с англ. Ростов-на-Дону, 1997.

Американские федералисты: Гамильтон, Мэдисон, Джаст. Избранные статьи / Под ред. Г. Ферейзен. / Пер. с англ. Вермонт, 1990.

Американский характер: Очерки культуры / Под ред. О. Э. Туганова. Москва, 1991.

Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. Київ, 1999.

История США: В 4-х т. Москва, 1983–1987.

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки / Перекл. з англ. Київ, 1993.

Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. Москва, 1998

Макинерни Д. США: История страны / Пер. с англ. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

Маныкин А.С. История двухпартийной системы США (1789–1980). Москва, 1981.

Світова історія: ХХ століття. Львів, 2008.

Согрин В.В. Основатели США. Исторические портреты. Москва, 1983.

Согрин В.В. Политическая история США XVII-XX вв. Москва, 2001.

Тіндалл Дж.Б., Шай Д.Е. Історія Америки. / Перекл. з англ. Львів, 2010.

Фурсенко А. А. Американская революция и образование США. Москва, 1978.

Hammond S. J., Roberts R. N., Sulfaro V. A. Campaigning for President in America, 1788–2016.

Допоміжна

Броган Х. Дджон Кеннеди . Пер. с англ.. Ростов-на-Дону, 1997.

Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Вирджиния / Пер. с англ. Ленинград, 1990.

Иванов Р.Ф. Франклин. Москва, 1972.

Иванян Э.А. Рональд Рейган. Хроника жизни и времени. Молсква, 1991.

Никонов В.А. Республиканцы. От Эйзенхауэра к Никсону. Москва, 1988.

Никонов В.А. Республиканцы. От Никсона к Рейгану. Москва, 1988.

Президент США Джордж Буш. Штрихи к портрету. Москва, 1991.

Радовский М.И. Вениамин Франклин 1706–1790. Москва–Ленинград, 1965.

Саломатин А.Ю. Формирование двухпартийной системы США в ХІХ в. (сравнительный анализ партийных перегруппировок) // Политика и право. 2010. № 1(13).

Севостьянов Г.Н., Уткин А. Томас Джефферсон. Москва, 1976.

Слезкин Л. Ю. У истоков американской истории: Массачусетс, Мерилэнд, 1630–1642. Москва, 1978.

Согрин В. В. Идейные течения в Американской революции XVIII века. Москва, 1980.

Согрин В. В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей до конца XΙX века. Москва, 1995.

Согрин В. В. Мифы и реальности американской истории. Москва, 1986.

Согрин В.В. Джефферсон. Человек, мыслитель, политик. Москва, 1989.

Токвіль А. де. Про демократію в Америці / Перекл. з фр. Київ, 1999.

Ушаков В.А. Америка при Вашингтоне. Политические и социально-экономические проблемы США (1789–1797 гг.). Москва, 1983.

Шальцев А. Билл Клинтон. Москва, 1993.

Яковлев Н.Н. Вашингтон. Москва, 1976.

American History. Vol. I. Pre-Colonial through Reconstruction / Ed. R. J. Maddox. Guilford, 1995.

Brinkley A. The unfinished nation: a concise history of the American people. Boston, 2004.

Schlesinger A. A Thousand days: John F. Kennedy in the White House. Norwalk, 1992.

Zaremba P. Historia Stanów Zjednoczonych. Warszawa, 1992.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус