Проблеми середньовічної військової історії

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії середніх віків та візантиністики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Овсінський Ю. В.Іст-31с, Іст-32c, Іст-33c, Іст-34с

Опис курсу

Мета і завдання – використовуючи найновіші здобутки історіографії, сформувати в майбутніх істориків знання про основні проблемні і дискусійні проблеми середньовічної військової історії, погляди і напрямки основних історичних шкіл, їх еволюцію і стан історичних досліджень цих питань на початок ХХІ століття.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

Знати основні проблемні і дискусійні питання середньовічної військової історії, стан їх досліджень, опанувати навики наукової полеміки та методи реконструкції на підставі джерел війн і битв, засвоїти розуміння та усвідомлення неможливості раптового і однозначного вирішення спірних проблем історії, виробити власне ставлення до ключових дискусійних проблем.

Зміст понять: пізня Римська імперія, лімес, племена, Велике переселення народів, варварські королівства, епоха вікінгів, імперія франків, бенефіцій, феод, феодалізм,  Реконкіста, Священна Римська імперія, Хрестові походи, Столітня війна, кондотьєри, перехід до професійних найманих армій, поява вогнепальної зброї.

Вміти визначати та аналізувати передумови, тенденції та особливості розвитку окремих регіонів Західної Європи, аналізувати та оцінювати  історичні події та процеси.

Рекомендована література

 1. Буданова В.П. Варварський мир эпохи Великого переселения народов. – Москва, 2000
 2. Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006.
 3. Войтович Л. Знову про дискусію з приводу автентичности “Слова о полку Ігоревім” та стосовно його авторів // Записки НТШ. – Т.256. – Львів, 2008. – С.32–49.
 4. Войтович Л., Козак Н., Овсінський Ю., Чорний М. Medium aevum: Середні віки. – Львів, 2010.

5.Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья. – Москва, 1987.

 1. Грацианский Н.П. Парижские ремесленные цехи в ХІІІ-ХІV столетиях. – Казань, 1911.
 2. Грацианский Н.П. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. – Москва, 1960.
 3. Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. – Москва, 1970.
 4. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. – Москва, 1960.
 5. Заборов М.А. Крестовые походы. – Москва, 1956.
 6. Зимин А.А. Слово о полку Игореве. – Санкт-Петербург, 2006.
 7. Кінан Е. Російські історичні міти. – Київ, 2003. – С.252–268.
 8. Ковалевский М.М. Экономический рост Европы. – Т.1-3. – Москва, 1898-1903.
 9. Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство VI-XV вв. – Москва, 1967.
 10. Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. – Москва, 1963.
 11. Корсунский А.Р. Готская Испания. – Москва, 1969.
 12. Корунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германських королевств. – Москва, 1984.
 13. Кудрявцев А.Е. Испания в средние века. – Ленинград, 1937.
 14. Левицкий Я.А. Город и городское ремесло в Англии в Х – ХІІ вв. – Москва, 1960
 15. Норман А.В.Б. Средневековый воин. – Москва, 2008.
 16. Петрушевский Д.М. Очерки по истории средневекового общества и государства. – Москва, 1922.
 17. Рутенбург В.И. Очерк из истории раннего капитализма в Италии. Флорентийские компании в ХІV в. – Ленинград, 1951
 18. Сванидзе А.А. Средневековый город и рынок в Швеции ХIII-XV вв. – Москва, 1980.
 19. Сиротинко В.Т. История международных отношений в Европе во второй половине IV – начале VI в. – Пермь, 1975.
 20. Соколов Н.П. Образование венецианской колониальной империи. – Саратов, 1963.
 21. Хейзинга Й. Осень средневековья. – Москва, 1988.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму