Світ розваг середньовічної людини

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії середніх віків та візантиністики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348доцент Овсінський Ю. В.Ісо-21c, Ісо-22c, Ісо-23с

Опис курсу

Необхідність навчальної дисципліни обумовлена важливістю дослідження соціальних проблем середньовіччя. Основну увагу приділено висвітленню повсякденного життя, етикету, звичаїв та обрядів усіх суспільних станів і прошарків населення середньовічної Західної Європи.

Спецкурс забезпечується достатньою кількістю документальних джерел і адаптованої наукової літератури, які зберігаються в наукових бібліотеках Львова (у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника), а також ілюстративними матеріалами.

Студент повинен знати формування і трансформації щоденного укладу життя середньовічних європейців.

Студент повинен вміти охарактеризувати роль розваг у ментальності середньовічного соціуму, розрізняти основні середньовічні свята (світські та релігійні), орієнтуватися в особливостях їх проведення.

Рекомендована література

 1. Бартош Ф. Пражский университет Карла IVдо Кутногорского декрета. – Прага, 1946.
 2. Бицилли П. Элементы средневековой культуры. – Одесса, 1907.
 3. Блок М. Апология истории. – Москва, 1986.
 4. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка та капіталізм XV–XVIII ст. – Київ, 1995–1998. – Т. 1, 2.
 5. Виоле-ле-Дюк Э.-Э. Жизнь и развлечения в Средние века. – Санкт-Петербург, 2003.
 6. Гейзінга Й. Homo ludens. – Київ, 1984.
 7. Грачев Ю. Рыцарство в средневековой Европе. – Киев, 2006.
 8. Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. – Москва, 1989.
 9. Даркевич В. Светская праздничная жизнь Средневековья IX–XVI вв. – Москва, 2006.
 10. Дюбі Ж. Доба соборів. Мистецтво і суспільство 980–1420 років. – Київ, 2003.
 11. Історія європейської ментальності / пер. з нім. В. Кам’янець. – Львів, 2004.
 12. Иванов К. Средневековый монастырь и его обитатели. – Санкт-Петербург, 1902.
 13. Калинская Н. История костюма. Европейский костюм от античности до ХХ века. – Москва, 1986.
 14. Кес Д. Стили мебели. – Будапешт, 1981.
 15. Ковалевский М. Родовой быт в настоящем, недавнем отдаленном прошлом. Опыт в области сравнительной этнографии и истории права. – Санкт-Петербург, 1911.
 16. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – Москва, 1992.
 17. Литаврин Г. Г. Как жили византийцы. – Санкт-Петербург, 1997, 1999.
 18. Мейлах М. Б. Язык трубадуров. – Москва, 1975.
 19. Мельникова Е. А. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. – Москва, 1987.
 20. Пенник Н., Джонс П. История Языческой Европы. – Санкт-Петербург, 2000.
 21. Песин В. Волшебный мир Каиссы. История шахмат. – Ленинград, 1990.
 22. Рябова Т. Б. Женщина в истории западноевропейского средневековья. – Иваново, 1999.
 23. Сорочан С. Б. Византия. Парадигмы быта, сознания, культуры. – Харьков, 2011.
 24. Сорочан С. Б. История культуры Европы. Средние века. – Харьков, 2017.
 25. Суворов Н. Средневековые университеты. – Москва, 1898.
 26. Тушина Е. А. О брачно-семейных представлениях французского рыцарства (По материалам героических песен) // Историческая демография докапиталистических обществ Западной Европы. – Москва, 1988.
 27. Фергюсон А. Золотая осень английской рыцарственности. Исследование упадка и трансформация рыцарского идеализма. – Санкт-Петербург, 2004.
 28. Фоглер В. Культура аббатства Санкт-Галлен. – Санкт-Галлен, 1993.
 29. Чавчанидзе Д. Л. Куртуазный поэт на исходе рыцарской эпохи // Вальтер фон дер Фогельвейде. Стихотворения. – Москва, 1986.
 30. Человек и культура: индивидуальность в истории культуры: Сб. статей. – Москва, 1990.
 31. Шаповал А. Історія проституції: від Вавилону до Амстердаму. – Київ, 2012.
 32. Яковлевский Н. Театр во Франции от XIV до XIX столетия. – Санкт-Петербург, 1840.
 33. Brand P. and Pertile L. The Cambridge History of Italian Literature. Cambridge, 1999.
 34. Brockett O. G. History of the Theatre. Ninth edition. – Boston, 2003.
 35. Crouch D. Tournament. – London, 2005.
 36. Darst D. Western Civilization to 1648. – New York, 1990.
 37. Goff J. Inteligencja w wiekah średnich. – Warszawa, 1966.
 38. Martin J. J. The Renaissance World. – Abingdon, 2007.
 39. Samsonowicz H. Źycie miasta średniowiecznego. – Warszawa, 1970.
 40. Vale J. Edward III and Chivalry: Chivalric Society and its Context, 1270–1350. – Woodbridge, 1983.