Українська військова еліта: етносоціальний зріз

Тип: На вибір студента

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1030професор Голубко В. Є.Істм-11c

Опис курсу

У процесі викладання курсу студенти засвоюють фактографічний і теоретичний матеріал, що стосується діяльності української військової еліти періоду Визвольних змагань 1917-1920 рр., зокрема її ролі у державотворчих процесах, національному військовому будівництві, формуванні військово-теоретичної думки. Курс розкриває розуміння феномену військової еліти у процесах національного державотворення, його особливості на українському ґрунті, значення для забезпечення тяглості українських військових традицій.

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. Голубко В. Українська військова еліта в національному державотворенні 1917-1920 рр.// Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. І.Франка. – Львів,2004. – С.279-293.
 2. Голубко В., Грицюк В., Кривизюк Л., Лисенко О. Історія війн і військового мистецтва : в 3-х т. – Т.3. Від масових армій до відродження прпофесійних армій (ХХ – початок ХХІ ст.) – Харків:Фоліо,2019. – 783 с.
 3. Литвин М. ,Науменко К. Військова еліта Галичини. – Львів,2004.
 4. Тинчено Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921). Кн..1. – Київ,2007. Кн.2.- Київ,2011.
 5. Колянчук О. Українська військова еміграція в Польщі 1920-1939. – Львів,»). – 278 с.
 6. Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. У двох т.- Львів, 1998.
 7. Голубко В. Концепція Української держави у баченні Симона Петлюри //Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Вип.23-24.(До 20-ліття утворення кафедри історії слов’ян і 80-річчя професора Петра Федорчака). – Івано-Франківськ,2013. – С.92-96.
 8. Дєдик О. Бої у Львові 1 – 22 листопада 1918 року. – Ч.1. – Львів,2018. – 192 с; Ч.2. – Львів,2020. – 192 с.
 9. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920. Документи і матеріали у 2-х т.- Київ,2006.
 10. Західно -Українська Народна Республіка 1918-1923. Документи і матеріали. У 5 т. / Керівник, відп. ред. О. Карпенко. Івано-Франківська обласна державна адміністрація; Прикарпатський університет ім. В. Стефаника; Державний архів Івано-Франківської області. ‒ Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001‒ 2013.
 11. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. ‒ Т. 1 ‒ 3. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018-2019.
 12. Ковальчук М. Генерал Микола Капустянський. – Київ,2006.
 13. Кондратюк К.К., Сухий О.М. Сучасна національна історіографія новітньої історії України 2014-2009. – Львів,2010;
 14. Лазарович М. Легіон Українських Січових Стрільців,ідея боротьби. – Тернопіль,2005. – 592 с.
 15. Лазарович М. Легіон Українських Січових Стрільців: формування, ідея, боротьба. – Тернопіль,2005.
 16. Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. – Львів,1998. – 488 с.
 17. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів,1995. – 368 с.
 18. Литвин С. Суд Історії. Симон Петлюра і петлюріана. – Київ, 2001.
 19. Петрів В. Військово-історичні праці. Листи. – К.,2004.
 20. Радченко Л. Сучасна історіографія національно-демократичної революції в Україні 1917-1920 рр. – Харків,1996.
 21. Реєнт М. Павло Скоропадський. – Київ,2003.
 22. Сергійчук В. Симон Петлюра. – Київ,2009. – 568 с.
 23. Сергійчук В. Всеволод Петрів. – Київ,2008. – 296 с.
 24. Скоропадський П. Спогади. – Київ, Філадельфія,1995. – 1995.
 25. Українська Галицька Армія. Матеріяли до історії.- Вінніпег,1958. – Т1;1960. – Т.2;1966. – Т.3;1968. – Т.4;1976.- Т.5.
 26. Хома І. Євген Коновалець. – Харків,2016.- 356 с.
 27. Чикаленко Є. Щоденник 1919-1920. – Київ, Нью-Йорк,2005.
 28. Шанковський Л. Українська Галицька Армія. Воєнно-історична студія. – Львів,1999. – 398 с.
 29. Шатайло О. Генерал Юрко тютюнник. – Львів: Світ,2000. – 144 с.
 30. Якимович Б.З. Генерал УГА Мирон Тарнавський – життя і чин. – Львів,2012.

Інтернет-джерела:

 1. Український воєнно-історичний форум http://www.milua.org